loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
FADDERBYGGET: Asker kulturhus blir fadderbygget for studentene Henrik Slåen Nordby, Paulos Mekbib Kifle, Petter Fredslund Dølsvik, Gjertrud Kvinnesland Budal og Daniella Axelsson. Vertskapet er Asker kommunes Roar Nygaard (t.v.) og Alf Henning Flåten (t.h.). (Foto: Arne Kongsnes)

Byggfadder: Banebrytende læring

Arne Kongsnes / 2016-10-06 08:40:39

Den unike byggfadderordningen kobler studier med praktiske bygg og menneskene som drifter dem. 

Bak byggfadderordningen ligger en samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Asker kommune og Norsk Kommunalteknisk Forening. For å være helt presis: «Byggfadder: Pilotprosjekt for erfaringsbasert læring i master- og bachelorstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med Asker kommune».

– Å koble studier med praktiske bygg og menneskene som drifter dem er en helt unik anledning til å koble teori og praksis. Dette er starten på noe som vil spre om seg, sa møteleder Fredrik Horjen fra Norsk Kommunalteknisk Forening da samarbeidspartnerne inviterte nøkkelpersoner og studenter til kickoff i Asker kulturhus.

 45 studenter

 I første omgang er det 45 studenter fra HiOA som får glede av byggfadderordningen: 28 masterstudenter fra «Energi og miljø i bygg» og 17 bachelorstudenter fra «Facility management».

Læring i praksis er nøkkelen, og det er nytt i disse tradisjonelt teoretiske utdanningene. Slik oppsummerer dekan Ann-Helen Bay ved HiOA fordelene:

  • Innblikk i kommunalteknikk
  • Koble teori og praksis
  • Samarbeid på tvers av utdanning og fagfelt
  • Viktige impulser til videreutvikling av de berørte studiene
  • Mulighet til å skrive prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver

 

Forventningsfulle studenter

Bruk piltastene for å se hva studentene forventer:

Navn: Petter Fredslund Dølsvik (26)

Studerer: Energi og miljø i bygg 4. år (master)

Bosted: Oslo, fra Asker

Forventninger til byggfadderordningen: – Knytte gode kontakter i kommunen med dem som jobber her og drifter anleggene.

Drømmejobben: – Prosjektleder i privat virksomhet, på sikt starte egen bedrift.

Navn: Gjertrud Kvinnesland Budal (27)

Studerer: Energi og miljø i bygg 4. år (master)

Bosted: Oslo, fra Karmøy

Forventninger til byggfadderordningen: – Få et innblikk i arbeidslivet knyttet til studiene, mer praksis, knytte kontakter.

Drømmejobben: – Prosjektere nybygg med særlig vekt på energibruk. Plusshus er spennende.

Navn: Paulos Mekbib Kifle (40)

Studerer: Energi og miljø i bygg 4. år (master)

Bosted: Oslo, fra Etiopia

Forventninger til byggfadderordningen: – Koble teori og praksis.

Drømmejobben: – Moderne teknologi som bidrar til lavere energibruk

Navn: Henrik Slåen Nordby (24)

Studerer: Energi og miljø i bygg 4. år (master)

Bosted: Oslo

Forventninger til byggfadderordningen: – Se hvordan ting fungerer i virkeligheten, om praksisen skiller seg ut fra den idealbaserte teorien vi har på skolen.

Drømmejobben: – Prosjektleder i privat sektor, anvende kunnskapene mine i praksis.

Navn: Daniella Axelsson (26)

Studerer: Facility Management (FM) 2. år (bachelor)

Bosted: Oslo, fra Karlstad i Sverige

Forventninger til byggfadderordningen: – Kunne se det praktiske i FM-faget, se hvordan det er å bruke nye modeller og ny teori i praksis – bli inspirert og klokere i faget.

Drømmejobben: – FM-manager. Drifte et sykehus, et shoppingsenter eller en større organisasjon med varierende og utfordrende oppgaver som krever samarbeid, kunnskap og engasjement for å levere bra tjenester og service til sluttbrukerne.

Menneskene viktigst

– Byggene er viktige – men det er menneskene som forvalter byggene som er det viktigste, sier Eilif Hjelseth ved HiOA.Han mener suksess for studentene er avhengig av at de er aktive og spørrende:

– Become an Asker, sier han med klar adresse til samarbeidspartner Asker kommune.

Fremtidsrettet gigant

Eiendomssjef Roar Nygaard og FDV-leder Alf Henning Flåten i Asker kommune er klare til å ta imot studentene.

– Vi gleder oss til å møte reflekterte og inspirerende studenter som har spisskompetanse på det vi jobber med. Vi håper de kan gi oss innspill til ny teknologi, nye muligheter – og at de tør å utfordre oss, sier de to.

Asker kommune er en betydelig eiendomsaktør med 400.000 m² bygningsmasse med en verdi på minst 7 milliarder kroner. Klima- og energimålene er ambisiøse:

  • Redusere klimagassutslipp med 80 prosent innen 2020 sett i forhold til 2007.
  • I 2030 skal kommunens virksomhet være klimanøytral.
  • Redusere kjøpt energi med 30 prosent innen 2020 sett i forhold til 2007.

 

Læring i byggene

Studentene er delt i grupper fordelt på seks forskjellige bygg i kommunen. De vil få direkte kontakt med fagpersonene som forvalter, drifter og vedlikeholder byggene.

Bruk piltastene for å se de ulike byggene og byggteksniske fakta om dem:

Asker kulturhus: Bygd 2004, 25.000 m². Bygget har varmepumpe, el-kjel som spisslast, 5 store VAV- styrte ventilasjonsanlegg og kjøling. (Foto: Kjøland Illustrasjon)

Bondi skole: Bygd 2011, 6.000 m². Ikke bygget etter TEK10. Fjernvarme, 5 VAV-styrte ventilasjonsanlegg. (Foto: Olav Heggø Fotovisjon AS)

Borgen skole: Bygd 2004 (1970): 9.000 m². Nytt hovedbygg fra 2004, gymsalkompleks rehabilitert samme år. Varmepumpe forsyner også Vardåsen kirke med varme. Hybridventilasjon med kulverter i kjeller og to balanserte anlegg. (Foto: Olav Heggø Fotovisjon AS)

Hvalstad skole: Bygd 1998, 5.000 m². Luft/vann varmepumpe (i drift fra denne høsten), el-kjele, tre balanserte ventilasjonsanlegg.  (Foto: Olav Heggø Fotovisjon AS)

 

Johan Drengsrud vei 54-60: Bygd 1979/1985, 9.000 m². Leietakere er Asker international school og Drengsrud Arbeidssenter. I tillegg inneholder bygget Asker kommunes avlastningsskole som er de lokalene som benyttes av den skolen i Asker som til enhver tid er under rehabilitering eller nybygging. Bygget har fire ventilasjonsanlegg og elektrisk oppvarming.

Nesøya skole: Bygd 2015, 8.750 m². Passivhusstandard, varmepumper og behovsstyrt ventilasjon. Kjøling ettermonteres denne høsten. (Foto: Asker kommune)

Asker kulturhus er ett av de utvalgte byggene. Der har kommunen fullført betydelige energisparetiltak som årlig sparer kulturhuset for 1,4 millioner kroner. Investeringene er tjent på under fem år.

– Tidligere var energibruken 197 kWh/m² per år. Nå skal vi være på 139 kWh/m². Det betyr et kutt på nesten 30 prosent, forklarer FDV-leder Alf Henning Flåten.

Konkurranse om beste tiltak

Innen 1. desember skal studentene levere inn forbedringsforslag basert på det de har erfart som byggfaddere. Samarbeidspartnerne lover premier til det mest kreative og gjennomførbare forslaget.

Kvartett nett 761PARTNERNE:  Høgskoledekanene Ann-Helén Bay (f.v.) og Egil Trømborg, direktør Torbjørn Vinje i Norsk Kommunalteknisk Forening og eiendomssjef Roar Nygaard i Asker kommune. (Foto: Sindre Haarr, Norsk Kommunalteknisk Forening)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse