loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
BLAR OPP: Olje- og energiminister Terje Søviknes. (Foto: OED/NTB scanpix)
BLAR OPP: Olje- og energiminister Terje Søviknes. (Foto: OED/NTB scanpix)

CO2-fangst på Klemetsrud

/ 2018-08-13 09:21:12

Olje- og energidepartementet vil tilby Fortum Oslo Varme tilskudd til forprosjektering av CO2-fangst på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud.

Regjeringen har tidligere tilbudt Norcem tilskudd til å gjennomføre forprosjekt av CO2-fangst ved sementfabrikken i Brevik.

– Fangst- og lagring av CO2 kan være et viktig bidrag til at verden skal nå sine klimamål. Jeg er glad for at fangstprosjektet til Fortum er forbedret og at vi nå tilbyr forprosjektering av to fangstprosjekter. Et rimelig kostnadsnivå er avgjørende for at det kan bli et godt demonstrasjonsprosjekt. Konkurranse mellom fangstaktører er et bidrag til dette, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

90 prosent rensegrad

Slik beskriver Fortum selv sitt fangstprosjekt (CSS):

  • Test med pilotanlegg på anleggets røykgass viser stabil CO2-fangst med 90 prosents rensegrad.
  • Vår teknologileverandør har fullskalaerfaring fra Boundary Dam i Canada (aminteknologi)
  • Tilgang til tung prosjektkompetanse og nødvendige prosjektressurser fra Fortum.
  • Det kan fanges ca. 400 000 tonn CO2 årlig; både fossilt og biologisk CO2 (ca. 58 % er BIO-CCS).
  • Kobling mot byens fjernvarme gir lang forutsigbarhet, effektiv fangst og lavt energitap

 

Ifølge ekstern kvalitetssikrer er Fortum Oslo Varmes prosjekt vesentlig styrket siden forrige vurdering. Kostnadsestimatene og usikkerheten knyttet til gjennomføringen av prosjektet er redusert. Fortum er nå vurdert å ligge nærmere Norcems fangstprosjekt.

Kostnadene avgjørende

Total kostnad for fangst, lagring og transport over en femårsperiode er redusert fra 13,1 til 11,8 milliarder kroner.

Som omtalt i det helhetlige fremlegget for Stortinget tidligere i år legger regjeringen stor vekt på kostnadene i prosjektet.

Når forprosjektering er fullført og ekstern kvalitetssikring er gjennomført, vil regjeringen vurdere om et demonstrasjonsprosjekt bør realiseres. I tillegg til informasjon fra forprosjekteringsfasen må en vurdere det økonomiske handlingsrommet, samt vurdere prosjektet opp mot andre klimatiltak.

Ekstern kvalitetssikrer har vurdert at demonstrasjonsprosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Skal det bli samfunnsøkonomisk lønnsomt, må prosjektet demonstrere et tilstrekkelig lavt kostnadsnivå, samt sannsynliggjøre at andre utbyggere vil komme etter og at læringen som oppstår i demonstrasjonsanlegget spres til etterfølgende utbyggere.

Her kan du lese hele kvalitetssikringen.

Bakgrunn

Som det framgår av Jeløya-plattformen har regjeringen ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2 -håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv.

I mai la Regjeringen fram status for det norske demonstrasjonsprosjektet for fangst og lagring av CO2 (se pressemelding).

Av de tre fangstanleggene som ble utredet, var Norcems prosjekt ved sementfabrikken i Brevik vurdert å ha de beste forutsetningene. Samtidig varslet Regjeringen en ekstern kvalitetssikring av nye opplysninger fra Fortum Oslo Varme.

Regjeringen anbefalte ikke å gå videre med Yaras ammoniakkanlegg i Porsgrunn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonse