loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
IKKE GRØNT NOK: Difi og avdelingsdirektør Dag Strømsnes har i samarbeid med konsulentselskapet Inventura kartlagt 250 utlysninger innenfor sektorene transport, møbler, yrkesklær og IKT-utstyr i forhold til miljøkrav. Konklusjonen er at innkjøpene ikke er grønne nok. (Foto: Difi)

For få grønne innkjøp i Norge

/ 2016-11-21 13:30:43

Rapporten «Kartlegging av miljøkrav i offentlige anskaffelser 2015» dokumenterer at hverken stat eller kommune legger nok vekt på miljø ved anskaffelser.

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sier at hovedinntrykket fra undersøkelsen er at stat og kommune har et stort forbedringspotensial når det gjelder grønne innkjøp.

Nesten ingen vekter miljø 30 prosent

– Vi fant kun én anskaffelse hvor miljø var vektet med 30 prosent eller mer i tildelingskriteriene. Dette tilsvarer 0,4 prosent av utvalget. Her må det satses mer for at offentlige innkjøp skal bidra til grønn konkurransekraft, sier Dag Strømsnes.

Difi har i samarbeid med konsulentselskapet Inventura kartlagt 250 utlysninger innenfor sektorene transport, møbler, yrkesklær og IKT-utstyr.  Formålet med undersøkelsen var å få en oversikt over status for praksis i 2015.

Disse åtte miljøaspektene er vektlagt i rapporten:

  1. Redusert transportbehov
  2. Miljøteknologi
  3. Drivstoff og energieffektivitet
  4. Utslipp lokalt/regionalt
  5. Utslipp klimagasser
  6. Støy
  7. Miljøvennlig kjørestil
  8. Miljøvennlig drift

 

Få krav om CO2-utslipp

På transportområdet er det fremdeles få kunngjøringer hvor det stilles krav knyttet til CO2-utslipp. Kartleggingen viser at kun sju prosent har bedt om informasjon om nivå eller fastsatt en maksgrense på CO2-utslipp.

Selv om livssykluskostnader ikke er noe nytt i anskaffelsesregelverket er det kun fem prosent av kunngjøringene hvor det stilles krav til beregning av livssykluskostnader (LCC). Mange av disse er også svært enkle i sin metodikk og til dels ikke evaluerbare.

Dagens regelverk for offentlige anskaffelser inneholder en rekke henvisninger til hvordan miljø kan ivaretas gjennom planlegging av anskaffelsen, brukt i kontrakt, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier.

Muligheter i regelverket

Det nye anskaffelsesregelverket som trer i kraft 1. januar 2017 gir ytterligere muligheter for å stille krav til klima og miljø. Nærings- og fiskeridepartementet har også nettopp sendt på høring et forslag til ny forskiftsbestemmelse om vekting av miljø i tildelingskriterier.

– Vår erfaring er at innkjøperne rett og slett ikke vet hvordan miljøkrav formuleres. Det trengs et veiledningstilbud om dette, sier Dag Strømsnes.

LES MER: Hele rapporten kan du laste ned her

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse
annonse
annonse