loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
SKAL EVALUERE: Programdirektør Øyvind Leistad i Enova skal finne ut hvordan Enova kan få mer ut av enerigimerkeordningen.

Enova overtar energimerkingen

Arne Kongsnes / 2016-06-30 11:06:03

1. juli overtar Enova energimerkeordningen. Målet er å få mer ut av ordningen.

Energimerkeforskriften ble innført i 2010 for å bidra til informasjon til markedet om energitilstanden til boliger, bygninger og tekniske anlegg. Målet var både å skape større interesse for energitiltak, og gi en mer korrekt verdisetting av boliger og bygninger.

Må ha energiattest

Alle bygninger og boliger som selges eller leies ut må ha en energiattest. I energiattesten finner du en energikarakter, som er en bokstav som angir energieffektiviteten (A er best og G er dårligst), og en oppvarmingskarakter, som viser i hvor stor grad en bygning kan varmes opp med andre energikilder enn fossilt brensel og strøm. Til sammen utgjør energikarakteren og oppvarmingskarakteren bygningens eller boligens energimerke. I tillegg til energimerket, skal energiattesten gi en oversikt over kostnadseffektive forbedringstiltak.

Ønsker bedre effekt

Fram til nå er det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har hatt ansvaret for utvikling og drift av ordningen.

EnergimerkingKJENT ATTEST: Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter (Illustrasjon: Enova)

– I første omgang vil vi videreføre ordningen slik den er i dag, men med det ansvaret vi nå har fått, må vi også se på hvordan ordningen fungerer, og hvordan vi kan få mer ut av dette virkemiddelet, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Dette arbeidet er allerede startet. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) er Enova nå i gang med en analyse av energimerkeordningen for å finne ut hvordan ordningen har virket.

– Analysen vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med energimerkeordningen, sier Leistad.

LES MER: Fakta om energimerkeordningen

Fakta om Enova SF

  • Investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor
  • Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet
  • Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene
  • Enova har også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av Olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen
  • Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse
annonse
annonse