loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
ENDRINGER PÅ VEI: Enova overtok driften av energimerkeordningen i fjor . Nå varsler Øyvind Leistad endringer
ENDRINGER PÅ VEI: Enova overtok driften av energimerkeordningen i fjor . Nå varsler Øyvind Leistad endringer.

Unyttig energimerking

Georg Mathisen / 2017-03-29 10:53:00

Energimerking oppleves som plikt og ikke nytte. Enova prøver å gjøre ordningen mer nyttig, ikke minst for yrkesbyggmarkedet.

I fjor overtok Enova driften av energimerkeordningen for bygg. Nå kommer rapporten etter at hele ordningen har vært gjennomgått og vurdert.

Gir lite igjen

Og her må det til endringer.

– Det er ikke til å stikke under en stol at mange oppfatter det som at ordningen gir lite igjen og at den oppleves som lite nyttig ute i markedet, konstaterer utviklingsdirektør Øyvind Leistad.

Enova har nemlig spurt markedet, og konklusjonen er temmelig tydelig:

– Ordningen gjennomføres i stor grad av plikt, og det er ikke mange som opplever den som veldig nyttig, forteller Leistad.

Boliger best

Han understreker at det er et klart skille mellom boliger og yrkesbygg. Boligene merkes som de skal, mens det står dårligere til med yrkesbyggene. Unntakene er de få som satser aktivt på å bygge energieffektivt og tenke miljø, bruker Breeam-sertifisering og stiller krav til innkjøpene. Der er også energimerkeordningen en viktig del av arbeidet og markedsføringen. Men for de fleste er etterlevelsen lav.

– Vi må få ordningen fra å være noe man gjør fordi det er pålagt til at den er noe markedet etterspør og fordi den oppleves som nyttig. Ordningen er pålagt gjennom et EU-direktiv, men hensikten er at den skal være nyttig, sier Øyvind Leistad.

Eksisterende bygg

Han ramser opp mange virkemidler som kan påvirke energibruken. Teknisk forskrift, skatter og avgifter, støtteordninger. Og det er lettere å påvirke bruken når det bygges nytt.

– Det er på energibruken i eksisterende bygg en sånn merkeordning vil ha mest for seg, mener han.

Det er heller ikke sikkert at dagens energimerke er det som gir det beste bildet av virkeligheten. Merkingen kan føre til uheldige tilpasninger som legger mer vekt på å tilpasse seg merkeordningen enn på å spare energi.

– Spesielt ser vi at det ikke er lett å finne de objektive kriteriene som er egnet til å sette karakter på energiforsyningen. Dagens ordning gjør det for eksempel fordelaktig å velge lokale varmeløsninger fremfor fjernvarme, uten at vi ser noen grunn til at det bør være slik, sier Leistad.

Samtidig er verden i stadig endring. Det som er en god løsning på ett tidspunkt, trenger ikke å være det noen år senere. For eksempel blir det vanligere og vanligere å se på flere bygninger sammen i stedet for på én og én bygning enkeltvis.

Andre virkemidler

– Vi må tilstrebe større etterlevelse i yrkes­byggmarkedet, vi ser at det er innenfor eksisterende bygg at behovet for et sånt virkemiddel er størst, og vi ser at det ikke er lett å finne de objektive kriteriene som er egnet til å sette karakter på energiforsyningen, oppsummerer Enova-­direktøren.

– Vi har til hensikt å få noe ut av denne ordningen. Vi vil gjøre den til et nytt virkemiddel, og vi ønsker også å se hvordan energimerkeordningen kan brukes sammen med andre virkemidler, sier Øyvind Leistad.

Fakta

  • Energimerkeforskriften bygger på EUs bygningsenergidirektiv fra 2002. Den trådte i kraft 1. januar 2010.
  • Forskriften skal sikre informasjon og dermed skape større interesse for energieffektivisering og omlegging til fornybare energikilder. Den forlanger at bygninger som bygges, selges eller leies ut, skal energimerkes.
  • Unntak er blant annet bygninger under 50 kvadratmeter, kirker, vernede bygg og låver, industrianlegg og verksteder som bruker lite energi til oppvarming og tekniske anlegg.
  • Alle yrkesbygninger over 1.000 kvadratmeter skal ha en energiattest synlig for brukerne.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse