loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
STØTTE TIL OSLO-PROSJEKT: Lilleakerbyen i Oslo er ett av prosjektene som får konseptutredningsstøtte fra Enova (Illustrasjonsfoto: Mustad Eiendom).

Får støtte til ambisiøst byggeprosjekt

Synnøve Prytz Berset / 2016-08-10 07:30:05

Med støtte fra Enova planlegger Mustad Eiendom å bygge et plusshus på Lysaker med dype energibrønner som skal forsyne omkringliggende bygningsmasse med energi.

Seks byområder får til sammen fem millioner kroner i støtte fra Enova til konseptutredninger av nyskapende energiløsninger. Støtten går til prosjekter i Oslo, Bergen, Sola og Tromsø og gis for å øke sjansen for at innovative løsninger blir tatt i bruk.

Et av prosjektene i Oslo er Lilleakerbyen ved Lysaker. Her planlegger Mustad Eiendom å bygge et plusshus som skal fungere som en katalysator for energimessig områdeutvikling i hele Lilleakerbyen.

Tanken er at bydelen, som består av både kjøpesenter, boliger og kontorer, kan bli et integrert energisystem hvor det utveksles varme og kulde. Utredningen får 742 000 kroner i støtte.

Prosjektets X-faktor

– Hvorfor tror du dette prosjektet ble valgt til å få støtte?

– Jeg tror det var en del ting ved prosjektet som gjorde at vi fikk støtte. Prosjektets x-faktor er at vi skal prøve å borre ned til 1500 meter for å få opp varmest mulig vann som skal forsyne et plusshus og andre hus rundt. Samtidig ønsker vi at det skal være starten på et fremtidig, større energisystem, sier miljøsjef i Mustad Eiendom Øivind Gård, og legger til at det ikke har blitt boret så dypt ned i et byggeprosjekt i Norge tidligere.

– Det tror jeg appellerte til Enova. I tillegg ligger Lilleakerbyen i et sentralt område på Lysaker, noe som gir prosjektet en stor eksponeringsverdi, sier han.

Strander på idestadiet

Ved å støtte konseptutredninger for grønne bygg og områder ønsker Enova å gjøre det tryggere å tenke nytt og prøve ut nye løsninger.

– Vi ser at en del innovasjonsprosjekter strander på idestadiet fordi det er for stor usikkerhet knyttet til dem. Usikkerheten gjør at beslutningstakere i stedet velger velkjente løsninger, sier seniorrådgiver i Enova, Christian Hemmingsen.

I den første utlysningsrunden prioriterte Enova energiløsninger mellom bygg.

– Lokale energiløsninger kan redusere kostnadene og miljøkonsekvensene knyttet til produksjon og transport av energi. Det betyr ikke at hver enkelt av oss må starte sitt eget kraftverk, men vi må se på hvordan vi sammen med naboer og nabobygg kan få til løsninger der vi utnytter ressursene best mulig, i godt samspill med det eksisterende energisystemet. Derfor er det viktig å støtte opp under prosjekter som kan vise til gode eksempel på dette. Da blir det lettere for andre å følge etter, sier Hemmingsen.

Kost-nytte vurdering

Dette bekrefter Gård, som påpeker at prosjektet ikke hadde blitt så ambisiøst uten Enova på laget.

– I og med at Enova er med og tar en del av risikoen vurderer vi et helt annet konsept enn vi hadde gjort ellers. De har sagt at de syntes prosjektet er spennende og ønsker å gi støtte til utredningen, sier han.

I første omgang skal de gjennomføre en konseptstudie for å se om man kan og bør gjennomføre prosjektet. Er svaret ja til begge deler så setter de igang.

– Det kan for eksempel dukke opp uforutsette økonomiske eller geologiske utfordringer, derfor ønsker vi å gjøre en kost-nytte vurdering før vi gjør en så stor investering, forklarer han.

Konkurransefortrinn

Foreløpig er prosjektet helt i startgropen.

– Nå er vi i gang med arkitekter og energirådgivere som utarbeider et konsept som vi kan presentere for potensielle leietagere. Det handler om å prosjektere et plusshus som skal appellere til de som skal leie. Vi håper de vil like konseptet, sier Gård.

De håper å ha konseptutredningen ferdig rundt årsskiftet. Planen er å utnytte energibalansen mellom byggene, samt å produsere mest mulig energi lokalt og miljøvennlig, og dermed tilby leietagerne en energipris som er veldig konkurransedyktig.

– Det skal være attraktivt å leie hos oss, det er ikke så mange som tilbyr egenprodusert varme og kjøling. Vi ønsker å komme dit. Det er et stort konkurransefortrinn, sammen med miljøaspektet, som er min hoveddriver i prosjektet, sier han.

Håper mange griper muligheten

I den første runden var det i alt 11 søknader. Enova håper på enda flere søknader til de neste utlysningene hvor vil tema være løsninger inne i bygg, måling og styring og forenklede systemer.

– Bransjen har selv etterlyst et slikt tilbud, så vi håper at de som sitter på gode konsepter, griper muligheten, sier Hemmingsen.

Enova har satt som krav for støtten at kunnskapen og resultatene fra utredningene deles med resten av bransjen, dette for at Enova oppnår den ønskede effekten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonse