loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
STORT: En femtedel av verdiskapningen i Norge skjer på Forus, ifølge en Iris-rapport fra 2012. (Foto: Forus.no)
STORT: En femtedel av verdiskapningen i Norge skjer på Forus, ifølge en Iris-rapport fra 2012. (Foto: Forus.no)

Gigantpark skal lage sin egen energi

Georg Mathisen / 2017-08-29 08:19:24

To millioner kvadratmeter næringseiendommer skal produsere sin egen energi på Forus.

Overskuddsvarme, jordvarme, sol og vind kan dekke hele behovet på Forus.

40.000 ansatte fordelt på 2.500 bedrifter. Forus er en gigant i norsk næringspark-sammenheng. Næringsområdet mellom Stavanger, Sandnes og Sola markedsfører seg selv som «Norges viktigste». Her skjer en femtedel av verdiskapningen i Norge.

ENERGIPOSITIVT: Forus er allerede ikke bare energinøytralt, men energipositivt – men bruker ikke de riktige energibærerne, ifølge Peter Breuhaus (til venstre) og Stein Racin Grødem.ENERGIPOSITIVT: Forus er allerede ikke bare energinøytralt, men energipositivt – men bruker ikke de riktige energibærerne, ifølge Peter Breuhaus (til venstre) og Stein Racin Grødem.

Det er med andre ord snakk om stor skala når Forus Næringspark skal bli selvforsynt med energi, eller aller helst produsere så mye at den kan eksporteres ut av området.

Bruker mindre varme

– Fremtidens teknologi beveger seg mot mindre og mindre varmeforbruk i hus som er bedre og bedre isolert, oppsummerer Peter Breuhaus. Seniorforskeren på Stavangers internasjonale forskningsinstitutt, Iris, har analysert byggene på Forus for å se hvordan de kan klare seg med lokal energi.

Breuhaus tar til orde for bygninger som produserer sin egen lavtemperaturvarme og at fjernvarmen leveres på 60 grader mot dagens 110 – og for at det lokale avfallsforbrenningsanlegget Forus Energigjenvinning skal produsere mer strøm og mindre varme.

Må lønne seg

Det krever bedre isolering, forbedrede oppvarmingssystemer og at de eldste bygningene på området renoveres. – Det er stor forskjell på standarden på de eldre husene i øyeblikket, sier Breuhaus.

Men det er ikke nødvendigvis så enkelt å overbevise eierne om at det må gjøres noe.

– De nye byggene er så energieffektive at det sjelden er økonomi i å putte inn vannbåren varme i dem. For de gamle byggene er det et stort potensial, sier administrerende direktør Stein Racin Grødem i Forus Næringspark, men forklarer:

– Utfordringen er at den eldste bygningsmassen har rundt 30 år gjenværende levetid. Skal du da ta en stor investering så sent, så må det være god økonomi i prosjektet. Der tror jeg at ny teknologi vil gjøre hele forskjellen.

Innen 2020

Målet er at Forus Næringspark skal være helt selvforsynt med energi allerede i 2020. Ifølge studien som Peter Breuhaus og Johan Kolstø på Iris har gjort, er det helt realistisk.

208.000 kvadratmeter med tak kan dekkes med solceller og produsere 38,8 gigawattimer strøm i året. Med hybridsolceller kan energiproduksjonen bli enda høyere. Vinden kan også gi strøm, men siden området ligger i innflygningssonen til flyplassen på Sola, er det ikke aktuelt å bygge høye vindmøller.

Energisentral

Forskerne håper at bygninger og energisentraler kan knyttes sammen i et nettverk og dra veksler på hverandre. Hvis produksjonen og forbruket styres samlet for hele Forus i stedet for enkeltvis på hvert enkelt bygg, vil det også bidra til at det produseres mer og brukes mindre energi. Da kan bygg som har forbrukstoppene på forskjellige tidspunkt, levere til hverandre.

– Hvis vi kan håndtere det i et energisenter som gjør jobben på vegne av eierne, så vil vi dessuten få bedre drift, sier Peter Breuhaus, som også ser muligheter med lyset. Belysningen i lokalene kan reduseres eller økes i takt med hvor mye lys som kommer inn utenfra. Å sørge for at lyset skrur seg på og av automatisk vil også spare strøm.

– Det er et spørsmål om vilje. Et av problemene er at energi er relativt billig i Norge. Dermed gjør det ikke så vondt hvis forbruket er høyt, sier Iris-forskeren.

Forus i tall

  • Næringsområdet på Forus dekker 6,5 kvadratkilometer. Mer enn to millioner kvadratmeter næringseiendom ligger på området. Byggene huser rundt 2.500 virksomheter og 40.000 ansatte.
  • Bedriftene på området omsetter for langt over 1000 milliarder kroner i året. Det tilsvarer hele statsbudsjettet, eller en femtedel av verdiskapningen i Norge.
  • Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola eier Forus Næringspark AS, som startet i 1968.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonse