loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
GLAD FOR STØTTE: Prosjektleder Trond Thorgeir Harsem (t.v.) og Vidar Havellen fra Norconsult, Inga Berre fra Universitetet i Bergen og Jon Kockbach fra Christian Michelsen Research. (Foto: Norconsult)

8,4 millioner kroner fra Forskningsrådet

/ 2017-01-03 09:43:13

Gjennom EnergiX-programmet til Norges Forskningsråd er Norconsult tildelt 8,4 millioner kroner for å utvikle energioptimale løsninger i helsebygg.

I 2015 avsluttet Norconsult forskningsprosjektet «Lavenergisykehus», der målet var å finne løsninger for å redusere levert energibruk til nye sykehus med 50 prosent. Prosjektet som nå er tildelt støtte fra Forskningsrådet bygger videre på funnene og kunnskapen som ble utviklet her.

Optimal utnyttelse

Hovedmålet med det nye forskningsprosjektet er å utvikle en simuleringsmodell og styringsverktøy som kan benyttes av ulike aktører i arbeidet med å prosjektere nye helsebygg. Modellen skal simulere optimal utnyttelse av overskuddsvarme og kjølebehov. Den skal integreres med varmepumpe, kjølemaskin og borehull, og sikre best mulig utnyttelse av grunnvarme som energikilde til varmepumpe, og som grunnlag for frikjøling.

Modellen skal også kunne bidra til å redusere overdimensjoneringen av varme- og kjøleinstallasjoner. Da vil man få riktig varme- og kjøleteknisk installasjon ut fra helsebyggets planlagte areal og antatte pasientbelastning. Ved bruk av modellen vil investeringskostnadene kunne reduseres betraktelig.

Det skyldes at man, i tillegg til å unngå vesentlig overdimensjonering, vil få optimalisert de tekniske løsningene i planleggingsfasen av bygget. Modellen vil samtidig bidra til lavere energibruk med mer optimal samhandling mellom varme- og kjøleinstallasjoner. Dette bidrar i sin tur til å redusere CO2-utslippet.

Kutter energibehovet

Overslagsberegninger viser at det er mulig å redusere levert energi til nye helsebygg med mellom 20 og 40 prosent. Også kostnaden på borehull vil kunne få den samme prosentvise reduksjonen. For et helsebygg på 50.000 m2. betyr dette mellom 2 og 4 millioner kroner i investeringsbesparelser bare på borehullinstallasjonene knyttet til grunnvarme. Besparelser på andre tekniske installasjoner kommer i tillegg.

Norsk og svensk spesialkompetanse

Christian Michelsen Research vil, sammen med Norconsult som prosjekteier og prosjektleder, være Norconsults hovedpartner i prosjektet. Prosjektet vil ha en varighet på fire år.

– Partnerne i prosjektet representerer den fremste spesialkompetansen vi har på området i Norge og Sverige. Både forskningsinstitusjoner, arkitektmiljøer, rådgivere og leverandører er representert. Denne bredden er viktig for å ivareta alle aspekter og sørge for at prosjektet utvikler seg fagmessig godt, sier Norconsults prosjektleder Trond Thorgeir Harsem.

Her er partnerne i det nye forskningsprosjektet:

  • Norconsult
  • Christian Michelsen Research
  • Universitetet i Bergen
  • NTNU / Sintef
  • Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Chalmers Industriteknikk – Energy Management
  • Cowi
  • Oslofjord varme
  • Saas-Prosjekt
  • Nordic Office of Architecture

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonse