loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
FREMTIDSRETTET: Disse skal løse noen av fremtidens samfunnsutfordringer. Her er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sammen med representanter fra Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR som i dag har blitt tildelt Innovasjonspartnerskap.
FREMTIDSRETTET: Disse skal løse noen av fremtidens samfunnsutfordringer. Her er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sammen med representanter fra Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR som i dag har blitt tildelt Innovasjonspartnerskap.

Partnerskap for innovasjon

/ 2018-05-28 15:32:33

Tre prosjekter innen smarte byer, broer og klimagasskutt har i dag mottatt støtte fra Innovasjon Norge til innovasjonspartnerskap.

Målet er å løse fremtidens samfunnsutfordringer på nye og banebrytende måter.

Det er henholdsvis Møre og Romsdal fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR i samarbeid og Bodø kommune som skal drive de tre vinnerprosjektene videre.

Nyskapende løsninger

– Vi har mottatt svært mange spennende søknader, men disse tre prosjektene utmerket seg og vi tror det videre arbeidet vil utløse nyskapende løsninger på utfordringer her både hjemme og globalt, sier divisjonsdirektør Mona Skaret i Innovasjon Norge.

Innovasjonspartnerskap skal stimulere til mer samarbeid mellom det offentlige og private næringslivet om å utvikle ny teknologi og nye arbeidsmåter, der bedriftene konkurrerer om å lage de beste løsningene.

– Offentlig sektor representerer et stort potensielt marked for norske bedrifter. For at innovative bedrifter skal øke mulighetene til å lykkes internasjonalt, er det behov for å teste ut løsninger og teknologi på et velfungerende hjemmemarked, sier Skaret.

Pilot T

Regjeringen ønsker å fremme innovasjon og bidra til raskere bruk av nye, smarte løsninger i transportsektoren. Derfor lanserte Samferdselsdepartementet en ny forsknings- og innovasjonssatsing i Nasjonal transportplan våren 2017: Pilot-T, som bidrar med midler inn i ordningen med innovasjonspartnerskap.

– Jeg har glad for at flere spennende prosjekter innenfor samferdselssektoren nå får støtte til å utvikle nye løsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Møre og Romsdal fylkeskommune er et av prosjektene som har fått innvilget tilskudd. De skal gjennomføre et innovasjonspartnerskap sammen med de mest innovative selskapene, der ny og avansert teknologi tas i bruk for å løse de store utfordringene knyttet til vedlikehold og bygging av nye broer. Næringslivet vil bli invitert til dialog om disse samarbeidsmulighetene høsten 2018.

– Jeg ser frem til følge med på hvilke nyskapinger Møre og Romsdal og deres samarbeidspartnere får til på dette området framover, sier samferdselsministeren.

Ønsker mer innovasjon

– Norge trenger flere nye løsninger på behov og utfordringer i offentlig sektor. Vi trenger mer radikal og banebrytende innovasjon som løser oppgavene på helt nye måter og finner løsninger på tvers av profesjoner og etater, fortsetter Skaret.

For å få stimulere til større innovasjonen er det behov for modeller og prosesser som legger til rette for godt offentlig-privat samarbeid. Innovasjon Norge har derfor tilrettelagt for at kommuner, etater, sykehus etc. kan gå inngå innovasjonspartnerskap sammen med næringslivet.

Stor interesse fra hele landet

Dette er den andre runden med utlysning for innovasjonspartnerskap og interessen er stor.

Til sammen mottok Innovasjon Norge 25 søknader fra offentlige aktører som er på jakt etter helt nye løsninger på noen av sine største utfordringer.

– Vi kunne finansiert mange flere prosjekter, men vi hadde 35 millioner til rådighet denne gangen og tre svært spennende prosjekter har vunnet frem og skal nå utvikle fremtidens løsninger for det offentlige, sier Skaret.

Vinnerne mottar finansiering fra Innovasjon Norge samt prosessuell støtte og kompetanse både fra Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Difi.

Fakta om innovasjonspartnerskap

  • I et innovasjonspartnerskap går offentlige virksomheter sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Hensikten er å få utviklet løsninger som i dag ikke finnes i markedet.
  • Et innovasjonspartnerskap tar utgangspunkt i et offentlig behov, krever topplederforankring og et tett offentlig-privat samarbeid om å utvikle nye løsninger til bruk i offentlig sektor. Modellen legger til rette for at flere offentlige aktører kan gå sammen om å utvikle løsninger på felles behov.
  • I denne utlysningsrunden var det 35 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter. Midlene kommer fra Nærings- og Fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet.
  • Fem innovasjonspartnerskap er allerede i gang med Stavanger kommune i spissen for det første innovasjonspartnerskapet med oppstart i 2016. Stavanger kommune har inngått partnerskap med to bedriftskonsortier for å utvikle en aktiviseringsrobot og en smart rullator for å bidra til aktivisering og egenmestring hos eldre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse