loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
GRØNT FOKUS: Inngangspartiet til nasjonalt forsknings- og utviklingssenter på Rubbestadneset i Bømlo, som skal stå ferdig i 2020. Allerede et år før innflytting tildeles det status som nasjonalt teknologisenter.
GRØNT FOKUS: Inngangspartiet til nasjonalt forsknings- og utviklingssenter på Rubbestadneset i Bømlo, som skal stå ferdig i 2020.Allerede et år før innflytting tildeles det status som nasjonalt teknologisenter.

Prosjekter nytt teknologisenter

/ 2018-10-08 10:43:56

Multiconsult prosjekterer det nye nasjonale forsknings- og utviklingssenter i Bømlo. Her skal teknologi fra havnæringene gjøres tilgjengelig for andre bransjer.

Det er Unitech Offshore med partnere som skal det nasjonalt forsknings- og utviklingssenter på Rubbestadneset i Bømlo.

Allerede et år før innflytting tildeles det status som nasjonalt teknologisenter.

Ny teknologi og nye løsninger

Senteret skal gjøre teknologi fra havnæringene tilgjengelig for flere bransjer, og legge til rette for raskere industriell vekst gjennom effektiv testing, simulering og visualisering av ny teknologi og nye løsninger.

Senteret skal ha et tydelig miljøfokus i forskningen, og være en møteplass for de som utvikler miljøteknologi og fornybar energi, særlig rettet mot havnæringene.

I sommer fikk partnerne bak prosjektet meldingen fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om at senteret har fått status som Sustainable Maritime Norwegian Catapult Centre.

Viktig kompetanseoverføring

– For Multiconsult på Stord er dette et strategisk viktig oppdrag. Det er en stor utbygging, ambisjonene er høye og det gir mulighet for kunnskapsoverføring. Multiconsult har lang erfaring med industriutbygginger for oppdrettsbransjen, og her får vi mulighet til å bruke vår kompetanse og erfaring i et framtidsrettet prosjekt med stor betydning for Norge som kunnskapsnasjon, miljøet og næringslivet, sier avdelingsleder Erlend Kent i Multiconsult.

Unikt klyngesamarbeid

– Senteret som skal være en katapult for bedrifters nye, smarte løsninger for havrommet, er plassert i Norges kompetansemessige tyngdepunkt innen offshore, subsea, fiskeri og havbruk, sier prosjektleder Gunnar Birkeland i Unitech.

Komplekst prosjekt

Han forteller at teknologisenteret nå er i prosjekteringsfasen. Planlagt byggestart er høsten 2018 med ferdigstillelse første kvartal 2020.

Totalentreprenør for teknologisenteret er Constructa Entreprenør AS. Multiconsult har, som rådgivende ingeniør, bidratt i en rekke fag.

– Multiconsult har i forprosjektfasen bistått med prosjektering innen bygg, elektro, VVS, vann og avløp, vei, akustikk, bygningsfysikk, geoteknikk, brann og sikring. Dette er et utfordrende bygg med utkraginger, en fasade i hovedsak bestående av glass og hvor det er stor fokus på fleksibilitet, sier oppdragsleder Annemari T. Arneberget i Multiconsult.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse