loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
For sent: Tekniske entreprenører får ikke brukt de beste og mest innovative løsningene på klima, rør og VVS fordi de kommer inn for sent i prosessen, forklarer BI-professor Ragnhild Kvålshaugen. FOTO: BI.
FOR SENT: Tekniske entreprenører får ikke brukt debeste og mest innovative løsningene på klima, rør og VVS fordi de kommer inn for sent i prosessen, forklarer BI-professor Ragnhild Kvålshaugen. (Foto: BI)

– Rådgivere må inn fra start

Georg Mathisen / 2018-01-03 11:59:13

Skal byggeprosessen bli mer effektiv, så må du arbeide annerledes. Nye digitale verktøy hjelper lite hvis ikke rådgivere og tekniske entreprenører kommer inn helt fra begynnelsen.

– Verktøyene er viktige og fine å ha, men vi kan ikke bare fokusere på dem, sier Ragnhild Kvålshaugen.

Hun er professor i effektive byggeprosesser på Handelshøyskolen BI. På det årlige effektiviseringsseminaret til Erichsen & Horgen understreket hun at det viktige er å se på hvordan de nye digitale løsningene kan brukes til å gjøre selve prosessen mer effektiv.

– Noen av arbeidsprosessene kan vi sikkert fortsette å effektivisere og bruke digitale verktøy til det. Andre prosesser trenger vi kanskje ikke å gjøre lenger, og noen kan vi gjøre på en helt annen måte enn i dag, forklarer Kvålshaugen.

Dokumenthåndtering

Når papirtegningene byttes ut med en 3D-modell, for eksempel, gir det ikke de helt store effektiviseringsgevinstene, sier hun. Det er bare snakk om å gjøre det samme arbeidet på en litt annen måte.

Hun bruker det nye sykehuset i Tønsberg som eksempel på et pilotprosjekt som prøver ut mange nye, digitale verktøy. Det er helt andre ting enn BIM-modellen som har gitt de største gevinstene:

– De har gjort erfaring med at det er veldig avgjørende å få etablert et felles dokumenthåndteringssystem. Det har gjort at de har behov for mindre møter. Færre møter bidrar direkte til å øke effektiviteten, konstaterer Ragnhild Kvålshaugen.

Må arbeide samtidig

Det som alle snakker om nå om dagen, er den digitale tvilling, konstaterer hun. Det vil si at bygget gjenskapes i digital versjon. Tvillingen har sin verdi, men bare hvis alle arbeider på en ny måte:

– Det som har vært typisk, er at byggenæringen gjør arbeidet veldig sekvensielt. Først tegner arkitekten, så er rådgiverne inne, så kommer teknisk entreprenør og plasserer inn alle rørene. Det som kommer til å kreves om vi skal få full effekt av den digitale tvillingen, er at vi må jobbe mer teambasert, sier hun.

Det vil si at rådgivere og tekniske entreprenører må være med helt fra begynnelsen, sammen med arkitekten.

– Mange av de tekniske entreprenørene forteller at de kommer for sent inn i prosessen. De får ikke brukt de beste og mest innovative løsningene på klima, rør og VVS fordi det ikke er plass til dem. Arkitektene har tegnet ut fra gamle løsninger, og så blir det ikke plass til de nye som kunne vært bedre for kunden, sier Ragnhild Kvålshaugen.

Kunnskap

Stian Østvoll Ingvaldsen har snart det første året bak seg i den nyopprettede stillingen som leder for BIM og digitalisering i Erichsen & Horgen. Han ramser opp en lang rekke digitale trender for byggenæringen: BIM og VDC, stordata, kunstig intelligens, robotisering, tingenes internett, skytjenester og AR/VR.

– Vi må prøve å få til en mer helhetlig endring enn bare å kladde på med verktøy og tro at det blir bedre av det. Det hjelper ikke å ha gode verktøy hvis vi ikke har god fagkunnskap som basis, slik at vi kan utnytte verktøyene på en mest mulig effektiv måte, istemmer han.

Erichsen & Horgen forteller om utvikling i prosjekter og interne utviklingsprosjekter, men også om flere masteroppgaver til våren som ser på arbeidsmetodene og hvordan de kan brukes for å effektivisere byggeprosessen.

Uten tegninger

Robot: Stian Østvoll Ingvaldsen i Erichsen & Horgen trekker frem boreroboten til Nlink som et eksempel på hvordan teknologi settes i system og blir et fantastisk produkt.ROBOT: Stian Østvoll Ingvaldsen i Erichsen & Horgen trekker frem boreroboten til Nlink som et eksempel på hvordan teknologi settes i system og blir et fantastisk produkt.

Akkurat nå er det mye snakk om papirløse byggeplasser.

– Det neste steget er heldigitale byggeplasser. Den papirløse byggeplassen har fortsatt prosesser basert på tegninger. Heldigitale og modellbaserte prosesser og leveranser vil være et stort skritt i riktig retning, sier Ingvaldsen.

Foran 190 interesserte tilhørere på seminar snakket han også om robotiseringens inntog. Borerobotene er for eksempel allerede i bruk.

– Boreroboten er ikke revolusjonerende ny teknologi i seg selv. Den er bare eksisterende teknologi som er satt i system. Noen som har riktig kunnskap, har satt den sammen på riktig måte og lagd et fantastisk produkt av det, forklarer Stian Østvoll Ingvaldsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonse