loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Kjetil Bilberg har installert 18 solcellepaneler på boligen sin og har fått støtte til dette fra Enova. (Foto: Per Urdahl, Solel AS)

Så mye ga Enova i 2015

/ 2016-03-18 09:28:04

2,6 milliarder kroner investerte Enova på energi- og klimaprosjekter i 2015.

Pengene ble fordelt på til sammen 4846 energi- og klimaprosjekter som skal gi et energiresultat på 1,8 TWh. Dette viser Enovas resultatrapport som ble publisert torsdag. Energiresultatet tilsvarer energibruken til samtlige husholdninger i Vestfold.

Tester ny teknologi

– Det er spesielt gledelig å se den store veksten i prosjekter som tester ut helt ny teknologi. Utvikling av ny teknologi er helt avgjørende for å få fram de fornybare og effektive energiløsningene som muliggjør lavutslippssamfunnet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova, i en pressemelding.

Mens det i 2014 var 24 prosjekter som fikk støtte til å ta i bruk ny teknologi eller kombinerer teknologi på nye måter, var det i fjor hele 54 teknologiprosjekter.

– Det er tydelig at stadig flere aktører ser et forretningsmessig potensial i investeringer i ny grønn teknologi. Ved å utvikle og eksportere slik teknologi, kan norsk næringsliv også bidra til å redusere globale utslipp, sier Nakstad.

Stadig mer populært

Av de 4846 prosjektene som fikk støtte i 2015, var 3858 energitiltak i boliger. 65 millioner kroner ble gitt gjennom Enovatilskuddet, mens ytterligere 100 millioner ble tildelt gjennom andre program.

– Selv om vi innen energitiltak i boliger er et stykke fra ambisjonen vår, har aldri før så mange fått utbetalt støtte fra Enova for å gjennomføre slike tiltak. Vi så også at tilbudet ble mer og mer populært etter hvert som året gikk og ordningen ble mer kjent. Sammen med endringer vi gjorde i januar i år, tror vi at dette gjør at enda flere vil benytte seg av Enovatilskuddet i år, sier Nakstad.

Ifølge avtalen med Olje- og energidepartementet skal statsforetaket i perioden 2012–2015 utløse energi- og klimaprosjekter med et energiresultat på til sammen 7 TWh, fordelt på energieffektivisering, konvertering og produksjon av fornybar energi. Med fjorårsresultatet i boks har Enova nå høstet inn 6 TWh.

Her finner du hele resultatrapporten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonse