loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
SINTEF VISER VEI: Nye næringslokaler kan varmes opp med tilluft som eneste kilde, viser ny forskning fra Sintef. Seniorforsker Kari Thunshelle (innfelt) har ledet prosjektet. Sintef Byggforsk. (Foto: GK og Sintef)
SINTEF VISER VEI: Nye næringslokaler kan varmes opp med tilluft som eneste kilde, viser ny forskning fra Sintef. Seniorforsker Kari Thunshelle (innfelt) har ledet prosjektet. Sintef Byggforsk. (Foto: GK og Sintef)

Tilluft som eneste oppvarmingskilde

/ 2017-04-19 15:34:08

Nye næringsbygg kan dekke oppvarmingsbehovet bare med tilluft viser Sintefs forskningsprosjekt ForKlima.

Strengere energikrav gir oss bygninger med svært lavt oppvarmingsbehov selv på kalde dager. Med god prosjektering og drift kan hele behovet dekkes med temperert tilluft.

I forskningsprosjektet ForKlima (Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov) har Sintef dokumentert at man med god prosjektering og drift kan løse hele oppvarmingsbehovet via temperert tilluft.

Målinger og tilbakemeldinger fra brukerne dokumenterer godt inneklima og fornøyde brukere.

En ny rapport fra Sintef beskriver hva som må til for å gjøre forenklet behovsstyrt klimatisering mulig, og hvilke hensyn man må ta for å lykkes med slike løsninger.

Last ned rapporten: Oppvarming via tilluft

Nye forutsetninger

– Mye har endret seg siden forrige gang vi forsøkte oppvarming via tilluft, på 1980-tallet. Bygninger med godt isolert bygningskropp og behovsstyrt ventilasjon er den nye hverdagen i byggebransjen. I rapporten viser vi en egnet kravspesifikasjon for installasjoner i kontorbygg med energi- og miljøambisjoner, sier seniorforsker Kari Thunshelle i Sintef Byggforsk.

– Mange kravspesifikasjoner som benyttes i dag, er ikke tilpasset bygg som har bedre isolert bygningskropp, og som dermed kan være egnet for oppvarming via tilluft, forteller hun.

Den nye rapporten viser hva som må spesifiseres ut over andre standard kravspesifikasjoner, krav i Tek og NS 3701. Rapporten fokuserer spesielt på hva som er viktig ved oppvarming i vintersesongen. Om sommeren fungerer denne typen anlegg som tradisjonelle anlegg.

Klima, isolering og varmelaster avgjør

For å oppnå et godt resultat ut fra en funksjonsbasert kravspesifikasjon, er man avhengig av god dialog mellom alle parter: byggherre, bruker, uteleiemegler og prosjekterende. Avklaring av forventninger og forutsetninger er viktig for sluttresultatet.

For bygg med svært lavt energibehov og oppvarming via tilluft, er det springende punktet i prosjekteringen om forholdene faktisk er tilrettelagt for denne type løsning.

Blant annet vil lokalt klima, isoleringen av bygningskroppen og reelle internvarmelaster ha innvirkning på om løsningen med temperert tilluft er egnet, sier Thunshelle.

Spleiselag

ForKlima var ledet av Sintef Byggforsk og pågikk fra 2013 til 2016. Det ble finansiert av Norges forskningsråd, GK Norge, Norconsult, Multiconsult, Cowi, Trox Auranor, Statsbygg, Link Arkitektur, HiOA og Sintef Byggforsk.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonse