loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
REELT: Anders Løvstad og Ingunn Milford I Multiconsult har funnet ut at de boligene der folk plages av støy, er de samme der målingene viser reelle problemer.

Trinnlyd plager mange – vil endre målinger

/ 2016-10-17 13:16:17

Trinnlyd plager like mange som trafikkstøy. Multiconsult har undersøkt støykravene i forkant av Tek17-revisjonen, og anbefaler en ny måte å måle trinnlyden på.

TEKST OG FOTO: Georg Mathisen

– Når folk sier at det bråker i boligen, så gjør det sannsynligvis det. I hvert fall om vi skal tro en omfattende undersøkelse som Multiconsult, TØI og Sintef Byggforsk har gjort. Det er en tydelig sammenheng mellom det som målinger og spørreundersøkelser viser, forteller Ingunn Milford, seksjonsleder for akustikk i Multiconsult.

Spurt og målt

Hun presenterer rapporten etter en spørreundersøkelse som er sendt ut til beboerne i de samme byggene der det allerede var gjort støymålinger.

– Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, holder på med å revidere Tek17. Samtidig har vi en regjering som spør om vi kan forenkle og om vi kan gjøre ting billigere, forklarer Milford.

Nei til slappere krav

Kan lydkravene være mindre strenge, så det blir billigere å bygge? Svaret er overraskende entydig: Nei.

– Undersøkelsen bekrefter at støy er et problem for mange. En av tre plages av en eller flere støykilder. Og trinnlyd plager like mange som veitrafikkstøy, forteller hun. Luftoverført støy – fra tale, TV og musikk – oppleves som mindre plagsomt.

Begrenser seg

Samtidig forteller folk at de begrenser seg og tar hensyn for ikke å plage andre. En av tre er redde for å forstyrre andre når de prater eller ser på fjernsyn, og enda flere når de spiller musikk. Mange legger restriksjoner på seg selv så lenge det er snakk om luftoverført støy. Trinnlyd er mange færre bekymret for. Den kan de ikke regulere på samme måte.

Ingunn Milford understreker at tallene ikke er representative for alle boliger. Her er det nyere blokker og flermannsboliger som er undersøkt. Har du ikke naboer under samme tak, så er det heller ikke så relevant å spørre om trinnlyd.

– Men resultatene er representative for flermannsboliger, sier hun.

Trinnlyd og metode

Samtidig viser altså tallene at der folk sier at de opplever støy, viser målingene at det faktisk er støy. Trinnlyden er et unntak, så lenge den måles etter dagens metoder. I dag er det lyd fra 100 Hertz og oppover som det stilles krav til. Med de målingene er det ingen sammenheng mellom støyplage og lydnivå. Hvis målingene skal gi omtrent det samme bildet som det folk selv forteller om støyplagene sine, så må frekvensene ned til 50 Hertz måles.

– Mellom 50 og 100 Hertz ligger utfordringene gjerne i trebjelkelag. men også på noen betongkonstruksjoner kan en få noen uheldige kombinasjoner som gjør at disse frekvensene går tvers igjennom, konstaterer Ingunn Milford.

– Det er mulig å løse dette, men det krever god planlegging fra byggherrens side, sier hun.

Trenger dobbel dør

Et viktig spørsmål har også vært om kravet til dobbel dør er nødvendig. Det er det absolutt, viser undersøkelsen.

– Dagens lydkrav ser ut til å ligge på riktig nivå i de aller fleste tilfeller. Kravet fra gang og felles trappeoppgang er ganske strengt, og det er flere utbyggere som presser på fordi dobbel dør tar areal. Men vi har fått bekreftet at det er behov for den. Du kan gå ned litt på kravet, men ikke så mye at du kan fjerne den buffersonen du trenger mot en felles gang, sier Ingunn Milford.

Spørreundersøkelsen viser også at flertallet synes at lydkravene er passe strenge, at over halvparten er villige til å betale litt ekstra for å få bedre lydkvalitet i boligen sin og at det er uaktuelt å akseptere dårligere lydkvalitet selv om beboerne får betalt for det.

Forhold til akustikk

Anders Løvstad har doktorgrad i akustikk. Til daglig er han akustikkrådgiver i Multiconsult.

– Det som er gøy for oss som jobber med akustikk, er at folk faktisk har et forhold til det, sier han.

Interessen har vært stor når Multiconsult har presentert rapporten sin. Heller ikke internasjonalt er det gjort så omfattende undersøkelser av forholdet mellom støyplager og reelle målinger
tidligere.

– Vi håper at dette betyr at utbyggere velger andre konstruksjoner som er tilpasset nye krav. Det blir ikke like lett å bruke lette etasjeskillere lenger. Da må man ha løsninger som tar høyde for en bedre lavfrekvent lydisolasjon, som betyr at vi må bygge tykkere, tyngre eller begge deler, sier Løvstad.

Fakta

  • I tillegg til spørreundersøkelsen og målingene har Sintef Byggforsk, TØI og Multiconsult også gått gjennom rundt 50 forskjellige rapporter. Litteraturgjennomtangen tilsier også at dagens grenseverdier i all hovedsak må videreføres. Dessuten bør lydnivå ved lave frekvenser få mer fokus på grunn av helsemessige effekter.
  • Studier og undersøkelser om lydisolasjon mellom boenheter viser stort sett at dagens grenseverdier i NS 8175 er nødvendige.
  • Større studier om støy fra tekniske installasjoner er uenige om dagens grenseverdier er strenge nok eller om de burde vært enda strengere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse