annonse
Plassering av overhetingsvarmeveksler
Hvor skal man plassere overhetingsvarmeveksleren? Som figuren viser, skal den plasseres mellom kompressorens utløp og kondensatorens innløp. Varmgassen kjøles ned til metningstemperatur før den går til kondensatoren. En overhetingsvarmeveksler brukes til å dekke varmebehov ved høyere temperatur enn kondenseringstemperaturen, som for eksempel...
VIDEO ►
Viftekonvektorer og varmluftsvifter
Forfatteren av Rørhåndboka, Ole Larmerud, presenterer dette temaet i en kort video. Klikk her for å...
VIDEO ►
Våtromskabiner
Ole Larmerud presenterer Rørhåndboka 315.91 «Våtromskabiner» Forfatteren av Rørhåndboka, Ole...
VIDEO ►
Støy fra avløpsrør
Ole Larmerud presenterer Rørhåndboka 312.17 "Støy fra avløpsrør" Forfatteren av Rørhåndboka,...
"Vekslertiltak"
Det finnes ulike tiltak for å utnytte arbeidsmediets egenskaper, som gir høyre COP og gjør at varmepumpen...
Avløp fra utstyr med lufting
NS-EN 12056-2 angir minste tillatte avløpsdimensjon til DN30 med minste innvendig diameter på 26 mm....
Våtromsgjennomføringer
Våtromsgjennomføringer i vegg med fliser Flislagte vegger har som regel en smøremembran som tettesjikt....
Ventilasjon av heissjakter og -maskinrom
Alle bygninger over en viss størrelse, uansett om det dreier seg om vanlige yrkesbygninger, institusjoner,...