loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
MØT DEM PÅ BÅTEN: Regionsjef Sør/Øst Erlend Inge Klæboe (til venstre) og daglig leder Jan-Erik Kleven i Camfil er hovedsponsor for Driftskonferansen 2017. (Foto: Jan Erik Røine)
MØT DEM PÅ BÅTEN: Regionsjef Sør/Øst Erlend Inge Klæboe (til venstre) og daglig leder Jan-Erik Kleven i Camfil er hovedsponsor for Driftskonferansen 2017. (Foto: Jan Erik Røine)

– Vi må snakke mer om luftkvalitet

/ 2017-09-11 15:21:03

Flere norske byer kan ha dårligere lokal luftkvalitet enn det som fanges opp av dagens målestasjoner. Luftkvalitet er mer enn bare grenseverdier, mener Camfil.

Camfil er årets hovedsponsor for den fulltegnede Driftskonferansen 2017, som  arrangeres av VVS-foreningen ombord i Color Magic 20. – 22. september. Der skal Camfil blant annet presentere sin nye sensorteknologi og holde foredrag om hvordan vi kan skape bedre luftkvalitet.

Omfattende kartlegging

Miljødirektoratet har satt i gang et arbeid for å kartlegge luftkvaliteten, i utvalgte byer, for å finne ut om det er behov for å etablere målinger av svevestøv og nitrogendioksid (NO2) i disse byene.

– For å sikre at det måles der luftforurensingen kan være for høy, og at hele landet er godt nok dekket, gjennomfører Miljødirektoratet en ny vurdering av luftkvaliteten i utvalgte norske byer, sier seksjonsleder for transport og luftkvalitet, Siri Sorteberg i Miljødirektoratet.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) gjennomførte i 2014 en grov kartlegging av luftkvaliteten i 60 norske byer. Rapporten pekte på ni byer som kan ha utfordringer med å holde forurensningsnivåene av nitrogendioksid (NO2) og/eller svevestøv (PM10 ) under grenseverdiene for luftforurensing.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har konsulentselskapet Cowi gjennomført en kartlegging av luftkvaliteten i byene: Harstad, Mo i Rana, Mosjøen, Bodø, Brumunddal, Halden, Moss, Tønsberg og Sandefjord.

Ikke endelig svar

Cowi kartla nivåene av NO2 og/eller svevestøv (PM10) i de ni byene fra sommeren 2015 til sommeren 2016.

Etablering av standard målestasjoner er kostbart derfor ble en ny og rimeligere teknologi, såkalte mikrosensorer, benyttet i denne første kartleggingen. Mikrosensorer følger ikke europeiske kvalitetskrav, og er heftet med større usikkerhet.

– Resultatene gir ikke et endelig svar, men en indikasjon på om konsentrasjonene av svevestøv og NO2 i disse byene er for høye i forhold til kravene til god lokal luftkvalitet. Dette er nyttig kunnskap i vårt videre arbeid med å sikre et tilfredsstillende målenettverk, sier Siri Sorteberg.

Anbefalinger

Cowi anbefaler at det gjennomføres midlertidige målinger i fire av de ni byene, og permanente målinger i tre av byene.

– I første omgang vil vi vurdere om noen av byene bør gjøre midlertidige målinger, i ett år. Vi kommer ikke til å kreve permanente målinger basert på denne kartleggingen, fordi metoden og dataene ikke er sikre nok. I tillegg oppfordrer vi kommunene til å gjøre selvstendige vurderinger av luftkvaliteten i sin kommune, sier Siri Sorteberg.

Miljødirektoratet skal bruke rapportene fra Nilu og Cowi for å vurdere om Norge har målenettverk som gjør det mulig å følge med på om den lokale luftkvaliteten er god nok der folk bor og oppholder seg.

Mer enn bare grenseverdier

Camfil er ledende innen luftrensing og filterknologi. De utvikler stadig nye filtre, løsninger og systemer som bidrar til å fremme menneskers helse og velferd. I år er de også hovedsponsor for Driftskonferansen 2017. Der skal Camfil blant annet presentere sin nye sensorteknologi og holde foredrag om hvordan vi kan skape bedre luftkvalitet.

– Vi må snakke mer om hva som egentlig er god luftkvalitet. Det er mer enn bare grenseverdier, sier Erlend Inge Klæboe og Jan-Erik Kleven i Camfil.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse