loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
SIGNERTE KONTRAKTEN: Paul Torgersen (Metier), Merete Woldseth (Metier), Thor Arne Aass (Justis- og Beredskapsdepartementet), Steinar Myhre (Skanska), Jonny Hermansen (Skanska), Camilla Krogh (Skanska) og Siri Koldaas (Skanska).
SIGNERTE KONTRAKTEN: Paul Torgersen (Metier), Merete Woldseth (Metier), Thor Arne Aass (Justis- og Beredskapsdepartementet), Steinar Myhre (Skanska), Jonny Hermansen (Skanska), Camilla Krogh (Skanska) og Siri Koldaas (Skanska).

Skanska bygger Politiets beredskapssenter

/ 2017-06-19 10:09:51

Skanska blir totalentreprenør for byggingen av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski.

Skanska har vunnet kontrakten etter en konkurranse med forhandlinger. Det var fire entreprenører med i konkurransen, og Skanska ble vurdert å ha det økonomiske mest fordelaktige tilbudet. De var nest lavest på pris, men ble vurdert best på kriteriene «kompetanse og erfaring» og «oppdragsforståelse og kvalitet i gjennomføring».

Et nytt nasjonalt beredskapssenter vil gjøre det mulig for samtrening mellom de nasjonale beredskapsressursene og med politiets øvrige beredskapsressurser. Andre nasjonale beredskapsressurser skal kunne benytte senteret til trening. Beredskapssenteret skal også legge til rette for bedre fagutvikling og samtrening med blant annet innsatspersonell.

Bakgrunn: Regjeringens nettside om Politiets nasjonale beredskapssenter

Samspillsmodell

Kontrakten skal gjennomføres etter en samspillmodell i to faser:

Fase 1 starter i august i år og vil pågå frem til januar/februar 2018. I denne fasen vil Skanska jobbe sammen med byggherren og byggherrens rådgivere i en integrert og samlokalisert organisasjon for å videreutvikle prosjektet og finne byggbare og kostnadseffektive løsninger. I løpet av denne fasen skal også alle dokumenter og grunnlag for byggekontrakt med omforent målpris utarbeides.

Penger må bevilges

Det planlegges for at det skal være mulig å ha senteret klart til bruk i 2020-2021, gitt at investeringsbeslutning tas høsten 2017.

Selve totalentreprisekontrakten er fase 2, og er en opsjon som både er avhengig av at fase 1 blir vellykket, samt at det foreligger en stortingsbeslutning om finansiering. Byggekontrakten vil bli gjennomført som en totalentreprise i samspill, og kontraktsoppfølgingen vil følge «åpen bok»-prinsippet, hvor byggherren har fullt innsyn i totalentreprenørens regnskap og prosjektøkonomi basert på omforent målpris. En incentivordning vil sørge for at både byggherren og totalentreprenør har felles økonomiske interesser i å gjennomføre prosjektet så kostnadseffektivt som mulig.

– Det å få lov til å bidra med det vi kan i arbeidet med å sikre nasjonens sikkerhet, gjør oss både ydmyk og stolt. Vi ser frem til å gjennomføre dette viktige prosjektet for landet vårt sammen med Justis og beredskapsdepartementet, uttaler Ståle Rød.

Politiets Nasjonale Beredskapssenter skal bygges på Taraldrud i Ski kommune og vil samlokalisere de nasjonale beredskapsressursene i Politiets Helikoptertjeneste, Beredskapstroppen, Bombegruppen og Krise- og gisselforhandlertjenesten. Senteret vil blant annet inneholde administrasjonsbygg, helikopterbase, parkering og treningsfasiliteter som skytehus, skytebaner og svømmehall. Størrelsen av bygningsmassen anslås og bli 25 000- 30 000 m2 BTA, men siden prosjektet er sikkerhetsgradert oppgis ikke ytterligere detaljer. Anlegg- og utomhusarbeider knyttet til veier, infrastruktur, perimetersikring, helikopterbase, voller, flater for flyside helikopter og skytebane med mer, inngår også i kontraktsarbeidene.

Byggestart i 2018

Forutsatt at Stortinget bevilger midler for bygging er det lagt opp til byggestart våren 2018.

Skanska vil gjennomføre prosjektet som et arbeidsfellesskap 50/50 mellom Skanska Anlegg og Skanska Bygg.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse
annonse
annonse