loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
VARMESENTYRALEN: Her er konsern­direktøren i Hafslunds varmesentral i Vika i Oslo sentrum. Dette er en av tolv varmesentraler som sender fjernvarmen ut til byens innbyggere.

– Kundens opplevelse blir viktigere

Synnøve Prytz Berset / 2017-01-26 08:25:43

– Kundens opplevelse av fjernvarmen inne i byggene har en stor innvirkning på hvordan vi må tenke om våre produkter, sier Hafslund Varmes konserndirektør Eirik Folkvord Tandberg.

Norsk VVS møter Folkvord Tandberg i Hafs­lund sine lokaler på Skøyen. Her har han jobbet i ulike stillinger i konsernet siden 2011 før han i fjor ble ny konsern­direktør for Hafslund Varme.

Mer helhetlig rolle

Selv om oppdraget til Hafslund Varme stadig handler om å levere fornybar fjernvarme til Oslos innbyggere, ser Folkvord Tandberg at rollen deres som fjernvarmeleverandør er i ferd med å bli mer helhetlig sammenlignet med tidligere.

– Det er et utviklingsløp vi står i nå, vi jobber hele tiden med å utvikle produktene og tjenestene våre etter utviklingen i marke­det, etter hva kundene etterlyser og hva vi tror de kommer til å ønske seg fram i tid. Spesielt har kundens opplevelse av fjernvarmen inne i byggene en stor innvirkning på hvordan vi må tenke om vårt produkt, sier han.

Tidligere opererte fjernvarmeselskapene kun fram til byggene, ikke lenger. Nå tar de etter hvert plass i en større del av verdi­kjeden.

– Kundens opplevelse av fjernvarme var tidligere varme i radiatoren og varmt tappevann. Nå går utviklingen mot en opplevelse av komfort. Kundens opp­levelse av fjernvarme er nå utvidet til også et komfortabelt baderomsgulv i hjemmet og komfortventilasjon på arbeidsplassen.

Kundens forventninger

Denne utvidede rollen bidrar til et styrket behov for samarbeid mellom Hafslund Varme som fjernvarmeaktør og VVS-bransjen som utfører den fysiske jobben med de vannbårne anleggene i det enkelte bygget. Sluttkunden stiller i dag høyere krav til miljø og oppetid, noe som påvirker måten fjernvarmeselskapene jobber på og hvordan de markedsfører seg.

– Det har også vært et skifte i sluttkundens forventninger til oss som varmeleverandør. Nå er det krav til hvordan varmen er produsert. Kundene og omverden forventer at den skal være fornybar og alltid tilgjengelig, sier Folkvord Tandberg.

Han trekker fram et konkret eksempel på en løsning inne i bygget: Bruk av fjernvarme som ventilasjonskjøling.

– Dette er nytt i Norge, men har vært brukt i Sverige i flere tiår. Fjernvarmebasert ventilasjonskjøling er velprøvd og sikker teknologi som vi nå har sørget for å ta inn til Norge og tilbyr egnede kunder i Oslo.

Tre vekstområder

Hafslund Varme har siktet seg ut tre hovedområder for vekst: For det første jobber de for at resterende oljefyrer skal skiftes ut med fornybar fjernvarme.

– I Oslo er det dessverre fortsatt mange bygg som varmes opp med fossil olje. Å skifte ut de lokale oljefyringsanleggene med fornybar fjernvarme er et stort og riktig miljøtiltak for Oslo som begynner å haste, sier Folkvord Tandberg.

Fokusområde nummer to er at de skal vokse på flere gode kjøleløsninger. Kjøle­behovet blir et stadig mer vanlig krav, ikke minst i nye næringsbygg som trenger mindre oppvarming om vinteren, men mer komfortkjøling sommerhalvåret.

– Og sist men ikke minst er etableringen av nybygg i Oslo et viktig område for oss. Nybygg i Oslo som skal ha gode miljøvennlige løsninger for varme og kjøling, sier han.

Spillvarme fra avfallsforbrenning

– Hvordan jobber dere i forhold til å få kundene til å velge de gode og fremtidsrettede løsningene?

– Det er viktig for oss å fortelle bransjen at fjernvarme er en god løsning, både for kunden og samfunnet totalt sett. En av årsakene til at fjernvarme er en god kollektiv energiløsning er at energikildene vi bruker er ressurser som ellers ville gått til spille. Selv med omfattende kildesortering sitter samfunnet igjen med en fraksjon avfall som må destrueres. Fjernvarme bruker spillvarmen fra denne avfallsforbrenningen. Hafslund har også to store varmepumper, som utnytter varme fra kloakken i Oslo, sier konserndirektøren.

Han understreker at fjernvarme også er et enkelt produkt.

– Når du har fjernvarme, fungerer energiforsyningen din.

Hafslund Varme sørger for at energiforsyningen fungerer med 24-timers døgnovervåking, beredskap og vedlikehold av sentralene.

– En fjernvarmesentral tar lite plass i et bygg. Andre bygningsindividuelle løsninger stiller ofte større krav til drift og vedlikehold, sier Folkvord Tandberg og trekker fram oljefyren som et eksempel. Ved å skifte ut fossil oljefyring med fjernvarme frigjøres areal, i tillegg til at man slipper å følge opp forbrenningen og reduserer lokale utslipp av NOX og støv.

Må gjøres rett hver gang

– Hvor viktig er rørleggerne i forhold til å få de riktige løsningene inne i byggene?

– Dette er et område vi ønsker å jobbe mer med. Vi ønsker et tettere samarbeid med VVS-bransjen og rørleggerne som faktisk bygger installasjonene i det enkelte bygg, og som gjør at kunden kan benytte fjernvarmen fra oss, sier Folkvord Tandberg.

Han understreker videre at de i samarbeid med bransjen ønsker å jobbe fram vannbårne løsninger i byggene som er både kostnadseffektive for utbygger, har gode reguleringsmuligheter og dermed gir høy brukerkomfort basert på vannbåren varme.

– Dette er et område hvor vi ser at der man har brukt de riktige løsningene blir det veldig bra. Og så ser vi at vi må samarbeide for å sikre at standarden blir på et høyt nivå, slik at det gjøres rett hver gang og man får en riktig løsning på det vannbårne anlegget, sier Folkvord Tandberg og understreker at rørleggerne ikke er de eneste som har ansvaret for at dette blir riktig.

– Rørleggerne har en rolle, tekniske konsulenter og vi har en rolle i forhold til valg av løsning.

Hafslund_2_23562YDMYK: Konserndirektør Eirik Folkvord Tandberg i Hafslund gir inntrykk av å være en ydmyk leder med glimt i øyet, som heller vil fokusere på Hafslund Varme og sine gode medarbeidere enn seg selv. 

Varmekabler i badegulv

Konserndirektøren tror løsninger som er riktige og gode kan være både enkle og billige.

– Men det må gjøres på riktig måte, sier han og trekker fram varmekabler i badegulv som eksempel.

Effekten avhenger av hvor tett man legger rørene, hvor nær gulvflaten og om man legger inn de riktige mulighetene for å regulere varmen opp og ned.

– Når det gjelder vannbåren varme i baderomsgulv, er det viktig at det gjøres slik at kunden har komfort. Baderommet er en del av bygget hvor det samfunnsøkonomisk er viktig at man velger vannbåren varme, understreker han, og forklarer.

Om sommeren er det i Oslo store mengder spillvarme tilgjengelig fra kommunens avfallsforbrenning. Destruksjon av byens avfall er en prosess som foregår året rundt og kommunen produserer strøm av en del av energien som gjenvinnes. Men det er store andeler av energien som sommerhalvåret avkjøles over tak dersom energien ikke blir benyttet i fjernvarmen. Ved å benytte fjernvarme for å varme opp baderomsgulv og komfortkjøling bidrar man også med å styrke forsyningssikkerheten i tillegg til at det er samfunnsøkonomisk god utnyttelse av ressursene.

– Gjort på riktig måte er det ingen opplevd kvalitetsforskjell på vannbåren varme i bad og elektriske varmekabler, sier Folkvord Tandberg.

Fjernvarmen i fremtiden

– Hvordan ser du på fjernvarmens rolle i fremtiden?

– Fjernvarme kommer til å være en veldig viktig energiløsning i lang tid. På grunn av kalde vintre i Norge, og fordi det er en framtidsrettet miljøvennlig løsning som fungerer i alle værsituasjoner, sier han, og påpeker at selv om byggene i Oslo bruker stadig mindre energi vil byen ha et stort energibehov også i fremtiden.

– Det er fordi det bygges stadig høyere og tettere. Og da er fjernvarme en god og viktig løsning for å dekke innbyggernes varmebehov, slår han fast.

Som nevnt bruker lavenergihusene mindre energi om vinteren, men om sommeren har disse byggene et høyere behov for ventilasjon.

– Og her kommer de nye ventilasjonsbaserte løsningene inn. Behovet for komfortkjøling kommer til å øke. Det behovet kan vi dekke med fjernvarme-basert ventilasjonskjøling. Og der er det også spillvarme tilgjengelig fra avfallsforbrenning om sommeren. Det er tilgjengelig i dag. Det betyr av vi kan dekke et stort kjølebehov uten at Oslo trenger å produsere noe mer energi enn det som er tilfelle i dag, sier Folkvord Tandberg.

Ikke tilfeldig

Det er en tydelig engasjert konserndirektør som forteller om disse nye mulighetene. Det å jobbe med produkter og løsninger som er med på å løse klima- og miljøutfordringer i Oslo by gir motivasjon og mening for konserndirektøren.

– Jeg har lyst til å jobbe med fremtidsrettede og miljøvennlige energiløsninger. I tillegg er vi med varmesentralene i fjernvarmenettet en stor prosessbedrift midt i Oslo. Den kombinasjonen gjør at det er gøy å jobbe i Hafslund Varme. Det betyr mye for innbyggerne i Oslo at vi lykkes med
å løse dette, sier Folkvord Tandberg, og innrømmer at stillingen som konserndirektør representerer et stort ansvar.

– I Hafslund Varme er det veldig mange flinke folk med mye kompetanse som gjør at vi sammen er trygge på å utvikle fjernvarme på en god måte, også med tanke på kjøling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonse