loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
MISJONERER: – Selv om det allerede begynner å bli en del som har tatt fagbrevet er det fortsatt behov for å opplyse om faget og det arbeidet byggdrifterne faktisk gjør, sier Bjørn Magne Helskog.
MISJONERER: – Selv om det allerede begynner å bli en del som har tatt fagbrevet er det fortsatt behov for å opplyse om faget og det arbeidet byggdrifterne faktisk gjør, sier Bjørn Magne Helskog.

Brenner for byggdrifterfaget

Georg Mathisen / 2017-10-05 11:30:26

Bjørn Magne Helskog var en av de første som tok fagbrev som byggdrifter. Nå jobber han for at flere driftere i hjemfylket Nordland skal få muligheten.

– Jeg brenner veldig for faget og bruker mye tid på det, forteller Bjørn Magne Helskog.

Utfordrende verv

Vi møter utenfor et hotell på Gardermoen hvor Fagforbundet arrangerer samling for prøvenemnder innenfor gjenvinning, feier, byggdrift, renhold, IKT og kontorfagene.

Helskog, som tok utdannelsen på Vaktmesterskolen og har spesialisert seg på renseanlegg, var en av de første som tok fagbrev som byggdrifter. Han jobber i Vefsn kommune og leder også prøvenemnda for byggdrifterfaget i Nordland fylkeskommune.

– Det å være medlem i en prøvenemnd er et spennende, viktig og utfordrende verv, spesielt med tanke på at en er med på å utvikle og kvalitetssikre faget man sitter i prøvenemnd for. Prøvenemndsarbeid er et verv som krever en del av medlemmene i den, men som samtidig gir en del tilbake i form av erfaringen den gir, fremhever Helskog.

Etterlengtet fag

– I 2016 har nemnda hatt mange gode kandidater oppe i faget. Fortrinnsvis har det vært praksiskandidater som har vært oppe til fagprøve i Byggdrifterfaget, men det har også vært lærekandidater som har tilegnet seg kompetansebeviset. Byggdrifterfaget er på sterk fremmarsj og det er en del undertegnede lærekontrakter på landsbasis nå. Dette viser at faget er etterlengtet, mener Helskog.

Det å sitte i prøvenemnd innebærer at en utformer fagprøven i faget etter læreplanen, presenterer, vurderer og sensurerer kandidatene som går opp til prøven. En fagprøve skal være bred og dekke store deler av læreplanen, og inneholde både praktiske og muntlige oppgaver som kvalitetssikrer kunnskapen til kandidaten.

Dette kan være en utfordring fordi det er et sort og bredt fag. Prøvenemnda gjør også en del forarbeid med tanke på prøveoppsettene til hver prøve, alt avhengig av hvilken fasilitet prøven skal avholdes på og dels med tanke på kandidatens arbeidsgivers opplysninger om prøvested(er).

Så langt har prøvenemnda i Nordland brukt en blanding av praktisk muntlige fagprøver der vi har lagt vekt på god forståelse i faget, kommunikasjon og god dokumentasjon i prøven. Nemnda bruker også kontroll/ vurderingsskjema underveis i prøven, som brukes som vekting for sluttresultatet. Hvis det skulle være tvil om karaktersettingen ved prøveslutt er det fordelaktig å føre kontrollskjema / notater underveis i prøven. Kontrollspørsmål kan også bli brukt under sensureringen.

Sikrer kvaliteten

For å øke kvaliteten i faget bør nemndene – både lokalt og på landsbasis – avholde arbeidsmøter der det kan lages varierende oppsett av for eksempel oppgaver/spørsmålsstillinger/sjekklister, og evt. felles retningslinjer som kan brukes for å sette sammen en god fagprøve for kandidaten. For å sikre fremtidig kvalitet i faget er erfaringsutveksling viktig.

– Det er særdeles viktig at prøvekandidatens opplevelse av fagprøven er så positiv som mulig. Fokuset må være at kvaliteten på de fremtidige byggdrifterne er på topp, sier Bjørn Mange Helskog.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse
annonse
annonse