loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
Det brenner tre ganger så ofte i kommunale boliger, sammenlignet med andre boliger i Oslo. Å forebygge brann er derfor høyt prioritert i Boligbygg. På bildet er brannrådgiver i Boligbygg, Odd Dagfinn Øien avbildet med Hans Martin Haveråen fra Brann- og redningsetaten.

Boligbygg Oslo bedrer brannsikkerheten

Jan Erik Røine / 2015-12-03 12:36:49

Systematisk brannforebygging gir resultater for Boligbygg i Oslo.

I 2013 uttalte brannsjefen i Oslo, Jon Myroldhaug at «sikkerheten i kommunale boliger bør økes, hvis vi skal matche den utfordringen denne beboergruppen faktisk representerer».

Uttalelsen var basert på tall som viste at det brant nesten fire ganger så ofte i kommunale boliger som i andre boenheter i Oslo kommune. I 2013 stod kommunale boliger for 13 prosent av boligbrannene i Oslo, til tross for at de bare utgjør 3 prosent av boligmassen.

Færre branner

De to siste årene har Boligbygg som eiere av de nesten 11 000 kommunale boligene i Oslo satset mye på brannsikkerhet. Det er blant annet installert automatisk varslingsanlegg og slokkeanlegg i mange eiendommer.

Tallene for 2014 og 2015 viseren nedgang i antall branner i kommunale boliger, samtidig som antallet branner totalt i Oslo holder seg relativt stabilt. I 2014 utgjorde Boligbygg-boliger 9 prosent av brannene, hittil i år er andelen 8 prosent. Til tross for nedgangen er kommunale boliger fortsatt overrepresentert. Flere risikogrupper er blant personene som får kommunal bolig, blant annet eldre og personer med rus- og psykiatriproblemer. På grunn av beboere med høyere risiko er derfor sprinkling et viktig tiltak, i tillegg til det øvrige systematiske brannsikkerhetsarbeidet.

I august i år gjennomførte Brann- og redningsetaten (BRE) systemrevisjon av Boligbygg. En grundig gjennomgang av Boligbyggs arbeid med å forebygge og bekjempe brann viste at arbeidet fikk godkjent, og vel så det.

– Vi fikk mye skryt av BRE. Vi ble fortalt at vårt arbeid på området fremstod veldig bra. I følge BRE har vi en god oppfølgings- og sikkerhetskultur og vi har ansatte med et stort engasjement for arbeidet. Det var veldig hyggelig å høre, sier brannrådgiver i Boligbygg, Dagfinn Øien.

12 bygg sprinklet

– Vi har jobbet systematisk med brannforebygging fra midten av 2000-tallet, men 2013 var et nøkkelår. Siden da har vi blant annet gjennomført risikovurdering og fadderbygg-befaring og deltatt i flere fora i regi av Brann- og redningsetaten, sier Øien.

Siden 2013 har Boligbygg også installert sprinkleranlegg i 12 kommunale eiendommer.

BRE trakk blant annet frem at Boligbygg har mange dedikerte personer med høy kompetanse på brann, og en god sikkerhetskultur. Det er gjennomført mye brannteknisk oppgradering, god orden og ryddighet i eiendommene. Ikke minst er ca. 100 000 av 950 000 m2 nå sprinklet.

– Det var veldig hyggelig å få flere positive tilbakemeldinger på arbeidet vårt, sier administrerende direktør i Boligbygg, Jon Carlsen, om resultatene av systemrevisjonen til BRE.
Boligbygg fortsetter arbeidet med å sikre beboere og eiendommer mot brann.

Denne høsten ferdigstilles blant annet arbeidet med å helsprinkle en rekke utvalgte bygg som er såkalte «særskilte brannobjekter». Målet er at alle bydeler skal ha minst en boligeiendom som har automatisk varsling og er sprinklet, slik at boligene kan tilbys personer som ikke er i stand til å redde seg ut ved egen hjelp i en eventuell brann.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse