loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
VINNERFORSLAGET: Fjordporten Oslo S. (Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter og C. F Møller)
VINNERFORSLAGET: Fjordporten Oslo S. (Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter og C. F Møller)

Slik kan Fjordporten ved Oslo S bli

/ 2018-01-24 10:08:45

«Nordisk lys» er vinneren av Bane NOR Eiendoms begrensede plan- og designkonkurranse om å utforme «Fjordporten Oslo S».

Vinnerteamet bak prosjekt «Nordisk lys» består av Reiulf Ramstad Arkitekter og C.F Møller, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner og Transsolar Climate Engineering.

Norges flotteste

– Vi er meget fornøyd med «Nordisk lys» som vinner av plan- og designkonkurransen for Fjordporten, og gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å videreutvikle Oslo S som Norges viktigste og flotteste kollektivknutepunkt, sier konserndirektør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom.

24 internasjonale team søkte om å delta i konkurransen, fire team ble valgt ut og det er blant disse fire vinneren nå er kåret.

Utdrag fra juryens rapport:

«Vinnerprosjektet, ”Nordisk lys”, har sin styrke i et behersket og forsiktig formuttrykk. Prosjektets foreslåtte integrasjon med stasjonsarealene og utkastets helhetlige grep vil kunne bidra til å videreutvikle Oslo S som landets største kollektivknutepunkt, og vil kunne gi de reisende flotte nye romlige og opplevelsesmessige kvaliteter. Prosjektet viser gode løsninger for sammenheng og utforming av de tilgrensende byrommene. Grepet gir et godt potensial for ivaretakelse og synliggjøring av den fredede Østbanen, og vil kunne gi den en sentral rolle som del av stasjonens visuelle identitet. Prosjektet fremstår som gjennomførbart, og viser en forståelse av den kompleksiteten som oppgaven inviterer til.»

Fremtredende rolle

Bane NOR Eiendom inviterte i juni 2017 til en begrenset plan- og designkonkurranse om utforming av «Fjordporten Oslo S».

Bane NOR skal de neste årene utvikle Oslo S. Kollektivknutepunktet skal forbedres og tilrettelegge for flere reisende.

I tillegg skal legges til rette for eiendomsutvikling og for å kunne yte bedre service til de reisende. Utviklingen tar utgangspunkt i prosjektet «Nye Oslo S», utarbeidet av Space Group i 2008. Prosjektet omfatter tre hovedbygninger; Stasjonsalleen, Krystallen og Fjordporten. Første trinn i dette prosjektet er stasjons- og høyhusprosjektet ”Fjordporten”.

Fjordporten vil få en fremtredende rolle i bybildet med sin sentrale lokalisering, størrelse, høyde og plassering som del av kollektivknutepunktet og inntil Christian Frederiks plass.

En del av stasjonen

Et viktig mål med konkurransen for Fjordporten var å finne et nytt bygningsuttrykk for høyhuset som samspiller bedre med omgivelsene, gir gode forutsetninger for gjennomføring og sikrer høy arkitektonisk kvalitet. Samtidig er det viktig at Fjordporten blir en velfungerende del av stasjonen.

Juryens vurdering er at «Nordisk lys» best svarer på programmets utfordringer. Prosjektet viser en god forståelse for oppgavens mange premisser og en vilje og entusiasme for å finne løsninger gjennom god og bærekraftig arkitektur. Juryen mener forslaget har et konsept som viser en egnet tilnærming og er robust nok til å tåle de nødvendige justeringer, og at prosjektet vil kunne styrkes gjennom dette arbeidet

Juryen

De innleverte utkastene ble bedømt av en jury med følgende sammensetning:

  • Geir Haaversen, Sivilarkitekt MNAL, A lab (juryens leder)
  • Gudmund Stokke, Sivilarkitekt MNAL, Nordic
  • Ellen Haug, Sivilarkitekt MNAL Prosjektsjef Bane NOR Eiendom
  • Tor Saghaug, Sivilingeniør, Prosjektdirektør Bane NOR Eiendom
  • Rune Breivik, Cand.agric. Prosjektsjef Bane NOR Eiendom
  • Jostein Berger Meisdalen, Cand. agric,Senioringeniør Bane NOR
  • Knut Øivind Ruud Johansen, Direktør for stasjoner Bane NOR Eiendom
  • Andreas Fadum Haugstad, sivilarkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund har vært jurysekretær

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse