loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
TUNGLEST: Den som er rullestolavhengig, har det ikke så verst, men merking med liten kontrast og små typer er blant det som gjør det vanskeligere å bruke Stormen for synshemmede, forteller teknisk sjef Trine Falch (innfelt) i milliardbygget i Bodø sentrum.
TUNGLEST: Den som er rullestolavhengig, har det ikke så verst, men merking med liten kontrast og små typer er blant det som gjør det vanskeligere å bruke Stormen for synshemmede, forteller teknisk sjef Trine Falch (innfelt) i milliardbygget i Bodø sentrum.

Gjør sitt beste for funksjonshemmede

Georg Mathisen / 2017-08-17 09:32:14

Mange offentlige bygg er utilgjengelige for funksjonshemmede. – Vi møter publikummere som ikke er fornøyde, men det er lite vi får gjort, sier kulturhusdrifter Trine Falch.

– Det er litt bakvendt at nye bygg ikke er oppdaterte, mener Steinar Lorentzen.

Han er driftstekniker og Trine Falch er teknisk sjef på Stormen.

Kulturhuset og biblioteket i Bodø har pådratt seg mengder av medieoppslag de tre årene . Noe har handlet om strid og uenighet, men nettavisen Bodø Nu har også fortalt om nesten 1.000 byggeavvik og nærmere 100 avvik som Arbeidstilsynet har avdekket.

Tek07 i 2014

For drifterne har det først og fremst handlet om å gjøre en god jobb de snaue tre årene Stormen har vært i bruk, uavhengig av stridigheter og avvik. Den universelle utformingen er et av stedene de gjerne skulle hatt bedre løsninger.

– Det er bygd etter tek07, dessverre. Den universelle utformingen er først og fremst ledelinjer og markører på trappene, pluss teleslynge og heiser. For rullestolbrukere er det ikke så verst, men for synshemmede fungerer det dårligere, sier Lorentzen og Falch.

De sju på teknisk avdeling – sjefen, to driftsteknikere og fire renholdere – møter ofte besøkende som reagerer på at de to byggene ikke er tilgjengelige nok.

– Vi er opptatt av at det skal se bra ut hele tiden. Folk som kommer hit, har forventninger om en opplevelse. Da skal omgivelsene også være bra, mener Lorentzen.

Sju av ti

Ferske tall fra Bufdir viser at norske bygg generelt blir mer universelt utformet, men at det er mye som står igjen. Registreringene til Statsbygg forteller at to av tre hovedadkomster og tre av fire bygg som Statsbygg forvalter, er trinnfrie. Sju av ti undervisningsbygg som ble ferdige i fjor, er universelt utformet.

De kommunale tallene viser også at en høy andel bygg er registrert som tilgjengelige. Per 2016 gjelder det 84 prosent av de kommunale bygningene. Ni av ti sykehjem og omsorgsbygg regnes som tilgjengelige. Barnehager og kulturbygg har dårligst tilgjengelighet. Spesielt er det skilting og informasjon som svikter.

Vanskelig å lese

Slik er det på Stormen, også. Ledelinjene fører inn fra den røde løperen, men hovedtrappen opp fra resepsjonen er bygd i tre uten markeringer. Sett nedenfra skal du ikke være veldig svaksynt for å lure på om det er en trapp i det hele tatt, eller om det rett og slett er et skrått gulv. Skiltingen fra inngangen er mer design enn funksjon – lett å lese er den ikke.

– Vi møter publikummere som ikke er fornøyde. Men vi har oppfylt kravene, siden det er et tek07-bygg. Jeg skulle ønske det hadde vært et tek10-bygg så vi kunne ønsket alle brukere velkommen på en annen måte, sier teknisk sjef Trine Falch.

Hun peker på at Statsbygg skal ha alle arbeids- og publikumsbyggene sine universelt utformet innen 2025. Derfor regner hun med at det kommer strengere krav til kommunale bygg som Stormen, også.

Rutiner på plass

Stormen konserthus og bibliotek har hatt innkjøringsproblemer og barnesykdommer. – Det står nok litt igjen, men nå føler vi at vi har begynt å få rutinene litt på plass, sier teknisk sjef Trine Falch.

– Det har vært veldig mye skryt av byggene, men også mye kritikk. Vi vil jo helst ikke at folk skal få et negativt inntrykk, sier driftstekniker Steinar Lorentzen.

Han forteller at parketten som må oljes, er en viktig og synlig del av det årlige vedlikeholdet. Den rolige perioden i sommersesongen egner seg til å gjøre slikt. – Fra høsten og frem til påske er det mye som skjer her, konstaterer Lorentzen.

– Bryter loven

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO, reagerer sterkt på at bare sju av ti nye undervisningsbygg er universelt utformet.

– Det synes vi er svært alvorlig. Her bryter utbygger med loven, sier fagpolitisk leder Berit Therese Larsen.

– At norske utdanningsinstitusjoner stenger unge ute, kan vi ikke godta. Vi forventer at alle skal kunne komme inn og rundt på byggene der de mottar undervisning. Det skulle bare mangle i helt nye bygg, sier Larsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse
annonse
annonse