loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
PLUSSHUS: Skanska har signert kontrakt med Enova om å bygge miljøbygg på 18.200 kvadratmeter på Brattørkaia i Trondheim. (Illustrasjon: Snøhetta/MIR)

Solcelledrevet plusshus til 370 millioner

/ 2017-01-09 13:57:02

Skanska har inngått avtale med Entra om å bygge et solcelledrevet miljøbygg på 18.200 kvadratmeter på Brattørkaia i Trondheim. Kontraktens verdi er 370 millioner kroner.

Powerhouse Brattørkaia skal etter planen få et usedvanlig lavt energiforbruk, og utnytter sol og sjøvann til oppvarming og kjøling. Bygget vil dekkes med 3.000 kvadratmeter solceller og gjennom dem produsere rundt 500.000 kWh fornybar energi hvert år. Dette er mer enn dobbelt så mye som bygget selv forbruker til varme, kjøling, ventilasjon og belysning. Dermed får bygget et positivt energiregnskap over livsløpet – også inkludert all energi som går med til byggeprosess og materialer.

Byggestart i mars

Byggearbeidene starter i mars 2017 og byggetiden vil være to år.

– Powerhouse Brattørkaia kommer til å skape stor interesse i byggenæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Det er flott at vi sammen med Entra og resten Powerhouse-samarbeidet kan fortsette vårt gode arbeid og realisere dette pionerprosjektet. Vi skal bruke erfaringene vi har høstet fra våre andre Powerhouse-prosjekt og kompetansen vår innen grønn bygging til det fulle. Vi gleder oss til å komme i gang med byggearbeidene, sier konserndirektør Camilla Krogh i Skanska.

Samarbeider om plusshus

Powerhouse-samarbeidet består av:

  • Prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska
  • Eiendomsselskapet Entra
  • Miljøstiftelsen Zero
  • Arkitektkontoret Snøhetta
  • Rådgivningsselskapet Asplan Viak
  • Aluminiumprofilselskapet Sapa

 

 

I april 2011 inngikk selskapene en intensjonsavtale om å bygge Norges første energipositive næringsbygg. Tre år senere sto verdens første rehabiliterte plusshus ferdig. Nå er rehabiliteringen av en tredje blokk på Kjørbo i Sandvika er i full gang, og arbeidene med å bygge verdens første Powerhouse-skole i Drøbak, Powerhouse Montessori Ungdomsskole, er også i gang. Nå skal et nytt, stort Powerhouse bygges. Samarbeidets samlede kompetanse og erfaring har vært avgjørende for at disse prosjektene kan realiseres.

– Powerhouse Brattørkaia er et unikt tverrfaglig samarbeidsprosjekt. Det å kombinere ekstrem energiytelse med godt innemiljø, lav miljøbelastning og robuste løsninger på kommersielle vilkår, krever en annen tilnærming enn i tradisjonelle byggeprosjekt. Nøkkelen til å lykkes ligger i integrerte, helhetlige løsninger. Dette krever samhandling, spisskompetanse og helhetstenking av alle involverte. Bygninger som i drift produserer like mye eller mer energi enn de bruker, vil kunne bli et sentralt bidrag til å redusere energibruken i verden – og dermed også redusere klimagassutslippene, sier innovasjonssjef i Skanska og daglig leder i Powerhouse-samarbeidet, Kim Robert Lisø.

Klare miljøambisjoner

Både Skanska og Entra er opptatt av god byutvikling og å gi noe tilbake til menneskene som bruker byen, i tillegg til at begge selskapene har et stort miljøengasjement. Powerhouse Brattørkaia er et prosjekt som virkelig leverer på alle disse områdene.

– Powerhouset i Trondheim blir et signalbygg som kombinerer noen av verdens høyeste miljøambisjoner med god byutvikling og spennende arkitektur. Sammen med Skanska og våre øvrige partnere i Powerhouse-samarbeidet tar vi på denne måten lange steg mot lavutslippssamfunnet, sier Entras administrerende direktør, Arve Regland.

Powerhouse Brattørkaia 2 761BYUTVIKLING: Med plusshuset fullføres utviklingen av Brattøra i Trondheim.  (Illustrasjon: Snøhetta/MIR)

Fullfører byutviklingen 

Havneområdet Brattørkaia har gjennomgått stor forandringer de siste sju årene: Fra et lukket industriområde til en levende bydel hvor byen møter fjorden.

Skanska har vært en sentral aktør i utviklingen av Trondheims nye bydel, og har tidligere vært med på å realisere flere spennende prosjekter i området.

Skanska og Entra er også i gang med byggingen av nytt campus for Handelshøyskolen BI på nabotomten til Powerhouse. Når disse to prosjektene er fullført, vil utbyggingen av Brattørkaia være komplett. Da vil rundt 7.000 mennesker ha sitt daglige virke på Brattørkaia, mens over seks millioner mennesker vil passere gjennom området hvert år.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonse