loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse

Difi styrker arbeidet mot sosial dumping

Jan Erik Røine / 2016-06-03 15:06:28

Lager veileder for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i renholdskontrakter.

Difi utga i mars i fjor «Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – veileder om beste praksis». Renholdsbransjen er en av flere bransjer der det er særlig risiko for sosial dumping og arbeidskriminalitet.

Seniorrådgiver Anne Cathrine Jacobsen i Difi sier at den kommende veiledningen er viktig ved anskaffelse av renholdstjenester fordi renholdsbransjen er utsatt for risiko for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Det er behov for bransjespesifikk veiledning som et tillegg til den allerede eksisterende beste praksis-veiledningen. Vi er derfor i gang med å lage veiledning for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i renholdskontrakter, sier seniorrådgiver Anne Cathrine Jacobsen i Difi.

Bredt samarbeid

Difi gjennomfører veiledningsarbeidet, og det skjer i samarbeid med trepartsbransjeprogram for renhold. Bransjesamarbeidet er opprettet av Regjeringen som et virkemiddel for å bidra til anstendige og seriøse arbeidsforhold i bransjer der dette er en utfordring, og består av myndighetene og representanter fra partene i arbeidslivet.

– Disse kjenner renholdsbransjen og utfordringene i bransjen knyttet til sosial dumping og arbeidslivskriminalitet godt, og et samarbeid med dem er derfor viktig for å få på plass gode og praktiske verktøy, sier Jacobsen.

Kan brukes av mange

Veiledningen som utarbeides er rettet mot offentlige oppdragsgivere, men vil også kunne brukes av bransjeprogrammet i andre sammenhenger.

Brukerne er videre representert ved en nettverksgruppe for offentlige oppdragsgivere. Disse vil bistå i arbeidet med blant annet erfaringsdeling og gi innspill til veiledningen.

Resultatet av arbeidet vil være kontrollverktøy og veiledning for å effektivisere oppfølgingsprosessen av lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg vil det bli utarbeidet en felles tilpasning til NS-kontrakten 8431 for renhold. Forventet lansering er i løpet av høsten 2016.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse
annonse
annonse