loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Sjef FLO, Petter Jansen, og sjef ISS, Hans John Øiestad, er begge meget fornøyd med avtalen.Foto: FLO.

Renhold ut av Forsvarsbygg

Jan Erik Røine / 2016-02-10 14:41:44

ISS Facility Services blir landsdekkende leverandør for Forsvarssektoren.

I fjor vedtok Forsvarsdepartementet at Forsvarsbyggs enerett og plikt til å levere renholdstjenester til Forsvaret skulle opphøre. Forsvaret fikk i oppdrag å anskaffe renholdstjenester basert på konkurranse i det kommersielle marked. Nødvendig innkjøps- og fagkompetanse skulle overføres fra Forsvarsbygg til Forsvaret.

Krevende prosess

For at det skulle være en reell konkurranse med tanke på geografisk spredning, har Forsvaret delt renholdstjenestene opp i ulike geografiske områder. Dette har medført at også mindre lokale aktører har fått delta i anbudsrunden. Femten firmaer kvalifiserte seg for konkurransen.

– Det har vært en krevende prosess som vi har arbeidet med. Vi har definert nye renholdsområder, noe som har resultert i ti ulike konkurranser med forhandlinger, sier jurist Alejandro Serrano i Forsvarets logistikkorganisasjon som på vegne av Forsvaret har arbeidet med anskaffelsen.

ISS Facility Services AS vant konkurransen i alle ti renholdsområder og blir med dette en landsdekkende leverandør for Forsvarssektoren.

– Det er nok Norges mest profesjonelle leverandør av renholdstjenester Forsvaret nå inngår kontrakt med. Vi er meget tilfreds med avtalen, og at alle som jobber med renhold for Forsvarsbygg i dag er sikret arbeid hos ISS Facility Services fra første mai når avtalen trer i kraft, sier oberst Steinar Hannestad i Forsvarsstaben.

Ansatt i Staten

For å ivareta de ansatte som nærmer seg pensjonsalder har Forsvarsdepartementet besluttet at disse skal overføres til Forsvaret. Dette personellet skal ha Forsvaret som arbeidsgiver til de går av med pensjon.

– Ansatte i Forsvarsbygg over 60 år og med minimum 15 år ansiennitet får tilbud om å fortsette i Forsvaret. Øvrig, fast tilsatt renholdspersonell i Forsvarsbygg vil få tilbud om jobb i ISS, sier Ola Haave i Forsvarsbygg.

Dette innebærer at det i de første årene vil det også være personell som fremdeles er ansatt i forsvarssektoren som driver renhold. Det blir opprettet en egen avdeling, med en avdelingsleder som skal ivareta arbeidsgiveransvaret for dette personellet. Dette blir en avdeling på rundt 60 personer som skal bli organisert i FLO.

Over 300 ansatte i Forsvarsbygg får tilbud om å beholde samme arbeidsoppgaver hos ny arbeidsgiver, ISS, fra 01.mai 2016.

– Denne avtalen med Forsvaret blir en av ISS i Norges aller største kontrakter. Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med en meget profesjonell partner, opplyser konsernsjef Hans John Øiestad i ISS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse
annonse
annonse