loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
Det er mye automatikk ved det nye sykehuset i Østfold. Her viser Trond Smogeli hvordan man henter ut klær, slik alle ansatte gjør. (Foto: Jørn Wad)

Komplisert sykehusdrift

/ 2016-04-14 09:48:55

Trond Smogeli er direktør for FM-divisjonen ved Sykehuset Østfold – et av Norges mest kompliserte FM-miljøer.

Sykehuset Østfold har bygget opp en helt egen FM-divisjon på 350 medarbeidere, og som direktør for denne har Trond Smogeli vært i aksjon over ett år før somatisk virksomhet gjorde hovedinnrykk i november i fjor. Psykisk helsevern flyttet inn allerede i mai, men da hadde Smogeli og hans folk vært i sving i flere måneder allerede. Med mangeårig bakgrunn fra ISS på flere nivåer, de siste 15 årene i ledergruppen, er dette kjempeprosjektet ikke ukjent. Men kompleksiteten er langt høyere enn noe han har vært med på før, og det var nettopp den utfordringen han ønsket seg, forteller han.

Mykt og hardt

– Tradisjonelt tenker jo mange på Facility Management som det vi kan kalle de «harde» tjenestene, som eiendomsforvaltning, teknisk drift av bygninger og for den saks skyld fysisk sikkerhet/adgangskontroll og parkering samt renhold. Men i tillegg har vi mange andre oppgaver her, som vi kanskje kan kalle de «mykere» oppgavene, som omfatter sykehusservice av forskjellig slag: Det kan være sentralbord, portørtjenester, matservering, materialhåndtering og så videre. HMS-arbeidet er også underlagt oss. Alt dette må faktisk fungere samtidig i et sykehus, og denne samhandlingen skaper et krav om en FM-tjeneste som er samordnet, samarbeidende og ikke så lite kompleks, innrømmer Smogeli.

– Men det var altså dette du ønsket deg?

– Ja, jeg hadde jo en ganske solid bakgrunn der jeg gjennom mitt engasjement i ISS hadde fått lov til å være med på svært mange store operasjoner. Med rundt 10.000 ansatte i Norge, og 500.000 internasjonalt, har man jo ganske andre ressurser å sette på om man går inn i noe enn det vi har til rådighet her, slår han fast. Sykehuset Østfold har et helt splitter nytt bygg på Kalnes ved Grålum i Østfold, men i tillegg et sykehus i Moss og flere mindre psykiatriske sentre og ambulansestasjoner rundt om i fylket. Alt dette skal driftes under en felles administrasjon og FM-tjeneste, og Smogeli forsikrer at det er en operasjon som fungerer godt.

– Misforstå meg rett: Det er klart at man alltid vil trenge noe innkjøring med så mye teknisk utstyr som skal virke her. Vi har for eksempel 10 vareroboter som frakter store mengder gods over flere etasjer, tar heiser og leverer og henter forskjellige steder i det nye og store bygget. Dette kan styres av PC’er lokalt overvåket av driftssentralen, eller direkte i varemottaket. Vi har egne tøyautomater for uthenting og levering av tøy som er adgangsstyrt, det vil si at hver enkelt henter ut sitt eget arbeidstøy. I tillegg en masse andre kompliserte nye, tekniske installasjoner. Alt dette skulle kjøres inn i tillegg til de rent operative funksjonene, og det krever mye innsats, slår han fast.

Spennende

– Om du skulle beskrive arbeidsdagen din slik den er her, hva ville du si da?

– Først og fremst spennende. Det er veldig interessant å være så tett på kundene sine som man er i en organisasjon som dette, samtidig som man får anledning til å delta i en ledergruppe som er sammensatt av svært forskjellige faggrupper. Denne gruppen skal fungere slik at hele sykehuset får de tjenestene som trengs til enhver tid, og man må bidra inn i dette uten den sterke lojaliteten til linjen sin som mange medisinske miljøer lett kan ha. Å være en del av dette er så klart en faglig utfordring, men samtidig en spennende mulighet til å ha en hverdag som er annerledes enn det jeg har vært vant til de seneste årene. Noe av det mest givende rent personlig er å oppleve den dedikasjonen jeg møter hos medarbeiderne jeg har med meg i FM-divisjonen.

Vi har ikke noen internfakturering her hos oss, slik man har en del andre steder. Det kunne vi gjerne hatt, slik jeg ser det. Ofte kan det nemlig være bedre at man får synliggjort hvilke kostnader som er forbundet med faglig funderte ønsker, og det kan være med på å skape en bredere forståelse hos alle i en organisasjon.

– Men dere gjør ikke alt selv?

– Nei, det er klart at man uansett organisasjon vil være avhengig av en del underleverandører. I og med at jeg i mange år har jobbet på den siden, og kjent på denne «ikke høre helt til»-følelsen som ekstern leverandør, er jeg veldig bevisst på akkurat det. Internt skal vi være konkurransedyktige på alt vi gjør, men når vi går inn i et samarbeide med underleverandører, er det viktig at vi lar dem være en så stor del av organisasjonen som det er mulig ut fra at man er to samarbeidende parter, sier han ettertenksomt.

Må være kostnadseffektiv

– Noe av det som slår en når man ankommer nybygget her på Kalnes, er at det er høvelig mange parkeringsplasser. Har det vært et sentralt tema i planleggingen?

– Åja, det er veldig viktig for mange. Sykehuset her på Kalnes ligger jo ikke helt sentralt, og mange av de ansatte var veldig opptatt av om de fikk parkeringsplasser eller ikke. Men her var vi styrt fra politisk hold, som hadde slått fast et prinsipp om 60/40: Minst 40 prosent av transporten hit skulle foregå med kollektivtransport. Så langt har det imidlertid gått bra, og samarbeidspartneren vi har på dette feltet, Europark, har gjort en god jobb.

– Hva vil du si er mest utfordrende ved å ha en så kompleks FM-bestilling?

– Det må vel være å holde et balansert fokus – både levere god kvalitet, og aldri glemme at vi må forvalte midler på en kostnadseffektiv måte. På den positive siden opplever jeg et veldig sterkt eierskap til oppgavene både fra kundene våre og våre egne medarbeidere. Men vi må hele tiden arbeide hardt for å beholde det nødvendige kostnadsfokuset. Det blir kanskje spesielt viktig i et system der kundene er interne, filosoferer Smogeli.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse
annonse
annonse