loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Det er når to pragmatiske parter finner sammen i ønsket om gode løsninger at suksessene skapes, mener administrerende direktør Tore Kyvik i NEAS teknisk drift. (Foto: Jørn Wad)

Byggdrift - mer enn bare teknikk

Jan Erik Røine / 2016-01-06 15:37:48

– For oss er det viktig å bringe eiendommen vi skal drifte, et steg videre.

– Man kaller det å utvikle bygningens strukturkapital. For å gjøre dette på en god måte, må man samtidig utvikle sin egen kompetanse. Det er vi svært bevisste på, sier administrerende direktør Tore Kyvik i NEAS teknisk drift AS, tidligere i år kjøpt opp av Toma Gruppen, og nå en del av et konsern med totalt 1,5 milliarder kroner i omsetning, og rundt 3.000 ansatte.

Kyvik er opptatt av kvalitet og struktur, systemer og styring. Men tro ikke at han har en slags teknisk basert avstand til menneskene rundt seg av den grunn. Snarere tvert imot, kan det hevdes. Oppsummert sier han det selv slik: I vår digitale verden er det viktig å være klar over en ting, også i vår tekniske verden. Du kan digitalisere det aller meste i våre dager, men vaktmesterens håndtrykk og det trivelige smilet hans, det kan du ganske enkelt ikke få til digitalt.

Kontinuerlig nytenking

– Hvorfor er drift av større eiendomsmasser fortsatt en utfordring?

– Det er på ingen måte enkelt å komme opp med en opplagt forklaring på det. Men ett element er nok at så mange finner opp sine egne systemer, og at disse ikke uten videre lar seg inkorporere i andre, eller hverandre, for den saks skyld. Etter at BIM nå i mange år har funnet plattformer som gjør at de forskjellige fagene kan kommunisere med hverandre under byggeprosessen, at man kan kjøre kollisjonstester, osv, er tiden kommet til å fokusere på driftsfasen. Og der er det fortsatt mye å hente, for å uttrykke det litt forsiktig.

– Men dette løser kanskje konsulentene opp i?

– Konsulenter med høy kompetanse har avgjort en plass når det gjelder anbudsfasen i forbindelse med å gå over fra en byggefase til daglig drift. Men de løser ikke nødvendigvis noen utfordringer. I deres posisjon, mellom kunden og leverandøren av driftssystemer, men tett opp mot kundene, skviser de ofte leverandøren mer enn nødvendig. Det gjør at det av og til blir vanskelig å komme i mål, fordi de gjerne vil vise at de gjør en god jobb, og således gjør forsøk på å skvise priser ut over det som er fornuftig.

– Men her snakker vel du for din syke mor?

– Det er mulig at man i tidligere tider hadde bedre marginer, men nå om dagen har man nesten kommet i den andre enden av skalaen: Driftsleverandøren får av og til levert mindre service til kundene enn det som hadde vært både ønskelig og forsvarlig, på grunn av at prisene er presset for sterkt. Og objektivt sett tror jeg heller ikke kunden ønsker seg dette. Vi snakker om store og kompliserte oppdrag som byr på mange utfordringer, og som kan løses på svært mange måter. Dessuten er det jo også mange forskjellige behov hos kundene: Noen eiendommer vil man ha til å skinne hele tiden, mens andre skal bare brukes i 3-4 år til før de skal rives.

Definering

– Dermed blir det definering av servicenivå som er viktig?

– Det er i alle fall ett av elementene. Men som sagt er dette store og kompliserte løsninger i forhold til eiendomsmasse som ofte kan ha store forskjeller i bygningsteknisk kvalitet, og som må driftes forskjellig om vi skal gjøre en optimal jobb for kunden.

– Kan det til og med hende at konsulentene «skygger» for de beste løsningene i sine forsøk på å gjøre en god jobb for kunden?

– Det vil jeg ikke ha sagt. Tvert om er det ofte en fordel å ha høyt kvalifiserte konsulenter som forhandlingsmotpart. Men samtidig er det viktig at man sammen greier å definere oppgavene som skal løses, slik at man får en realistisk prising ut fra dette. Som regel går det bra, men det ligger jo i sakens natur at man kan få en del spissede diskusjoner underveis. Det må man bare ta med godt humør, og selv gjøre en innsats for at forhandlingene skal frembringe klarheter som skaper de riktige løsningene i hvert enkelt prosjekt, tror Kyvik.

Utvikle eiendommen

– Drift av en eiendomsmasse er jo så mye annet og mer enn bare å sørge for at alt det tekniske fungerer. Man skal bidra til å utvikle eiendommen videre, og til og med øke verdien på den. Gang på gang kommer det fram at det både har vært og er potensiale for rasjonaliseringsgevinster. Det er en del av kvaliteten på det vi leverer at vi avdekker og utvikler akkurat dette. Slik sett kompliserer det imidlertid forhandlingene i forkant, fordi en slik utvikling naturlig nok også har innebygget i seg et kostnadsbilde. Så totalt sett krever det mye både av kunde og konsulent for at man skal komme fram til en avklart bestiller rolle, slik at leveransene kan ta opp i seg den kvaliteten vi ønsker å levere.

– Og så altså det man aldri kan få på plass inne i et regneark: Nemlig trivselen som blir en konsekvens av det som produseres. Til sist blir det viktig at man er to pragmatikere som ønsker å få til noe sammen. Så kan man gjøre bruk av IT, styringssystemer, kontinuerlig kvalitetsutvikling, rasjonalisering og alle disse andre faktorene som er hjelpemidler i prosessen fram mot suksess, slår han fast.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse
annonse
annonse