loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Det er en stor inspirasjon for videre arbeide å få Enovaprisen 2015, synes direktøren for teknisk stab hos ROM Eiendom, Lise Kristin Sunsby. (Foto: Jørn Wad)

Miljøforbilde gjennom praksis

/ 2016-05-10 14:48:54

– Vi skal være et miljøforbilde gjennom vår praksis. Vi har «grønne» utleieavtaler, og der vi sparer energi, kommer dette også leietagerne til gode. Lavere leie er såklart en god inspirasjon.

Direktør teknisk stab hos ROM Eiendom Lise Kristin Sunsby, fikk nylig Enovaprisen 2015 for sitt arbeide med blant annet energieffektivisering. Hun ble både overrasket og inspirert da hun fikk telefonen fra sin kontaktperson i Enova, og synes det er en påskjønnelse ikke bare til henne, men til hele satsingen ROM Eiendom har gjort og gjør for å energi-effektivisere sine mange eiendommer.

Bred praksis

Allerede i 2007, mens hun var ansatt i Rica Hotels som miljø- og sikkerhetssjef, var hun imidlertid opptatt av energieffektivisering. Gjennom årene har hun blitt mer og mer oppmerksom på Enova›s mange og gode verktøy for dette. Selv om Enova setter strenge krav, synes hun likevel at mulighetene for sparetiltak og den ekstra inspirasjonen det ligger i Enova›s satsing, er en positiv faktor i hverdagen.

– Dermed har Enova vært en trofast støttespiller i mange år allerede?

– Ja, jeg var igjennom 2 omganger med energisparetiltak i min tid i Rica, og nå gjennomfører vi 2 prosjekter her i ROM Eiendom. Hos oss dreier det seg om i alt 24 bygg, der vi har et potensiale for å spare formidable beløp, noe som også vil resultere i lavere husleie hos en del av leietagerne. Det er nemlig viktig å ha leietagerne med seg på laget, og det har vi fått til. Ikke bare er det inspirerende for dem å kunne ha økonomiske gevinster av prosjektene, men det er også mange som har et bevisst forhold til sitt energiforbruk ut fra en stadig grønnere tankegang, slår hun fast.

Hun minner om at selv om Enova har blitt strengere i det siste, er det avgjort muligheter for dem som vil satse på innovasjon og nye tiltak innenfor dette feltet. Og selv om det allerede er gjort betydelige grep i ROM Eiendom på driftssiden, er potensialet fortsatt ganske stort, sier hun:

– Vi har gjort tiltak som omfatter noen av våre bygg som totalt utgjør rundt 700.000 m2, men har fortsatt et stort potensiale, så det er mye å ta tak i. Da er det klart at en slik pris som ble meg til del, er en skikkelig oppkvikker i hverdagen. Det inspirerer til å anstrenge seg enda litt mer, og selv om vi har mange fredede og andre bygg med restriksjoner, betyr det ikke at det er umulig å finne effektiviserende tiltak. Vi må bare være ekstra kreative, og oppdage de gode og spennende mulighetene som ligger der, minner hun om.

Samspill

Likevel er hun tydelig på at dette alltid må skje i et samspill med leietagerne: Selv om man har huseieravtaler som har en grønn profil, trenger man leietagere som er med på notene, og som ser verdien av lavere energiforbruk. Bevisstheten bør også helst strekke seg ut over det rent økonomiske, selv om lavere husleie alltid er en inspirasjon, innrømmer Sunsby.

– Dere har ikke in-house drift og vedlikehold. Hvordan påvirker dere da den siden av saken?

– Det er riktig. Vi har for tiden en avtale med ISS om dette, og det er klart at det er viktig at vi også finner en balanse mellom oss og dem som ivaretar den daglige driften av lokalene. Vi har som sagt en rekke forskjelligartede eiendommer, og ikke minst gjelder dette den driften som skjer der.  Noen av verkstedene som holder til på enkelte eiendommer, har 24 timers drift, og dette byr på ekstra utfordringer og oppfølging, sier hun og legger til:

– Men samtidig ønsker vi altså å være et forbilde for andre gjennom vår miljøpraksis, så vi legger inn stor innsats for å få dette til. Vår ambisjon ved nybygg er BREEAM-NOR Excellent. Det er klart at samspillet både mellom leietagerne og ikke minst vår driftsleverandør er helt avgjørende for at vi skal oppnå våre ganske offensive mål på dette feltet, slår hun fast. Hun forteller om et svært tett samarbeidsopplegg der driftsmøter hver eneste uke inngår som en selvfølgelig del av det pågående arbeidet. Det er også etablert en egen samarbeidsportal på nettet med driftsoperatøren.

Inspirasjon

– Vi kårer «årets grønne driftssjef» og «årets grønne driftstekniker», og håper det kan spore til ekstra innsats for å være med på å skape ytterligere innsparinger på energisektoren. I tillegg kan jeg vel si at vi er «på ryggen» av ISS kontinuerlig for å bidra til bedre resultater, understreker hun. Likevel peker hun på at det gjøres andre tiltak som ikke bare har med bygningskropper å gjøre, men om trafikknutepunkter: Man bygger ut høyt og tett, og vil også selv bidra til energisparing i det daglige:

– Det legges for eksempel ikke opp til å kjøre bil til områder rundt knutepunktet Oslo S. Vi vet at miljøtiltak virker, og når folk blir stadig mer bevisste, vil vi ha en kontinuerlig forbedringsprosess. Dette vet vi allerede gjennom mange års praksis. Når vi for eksempel feirer oppnåelsen av målene ved nye energisparetiltak med leietagerne eller andre, så er det for å bidra ytterligere til en slik bevissthet. I tillegg har vi en kontinuerlig opplæring av egne medarbeidere, der vi blant annet minner folk om hvilken påvirkning miljøet har på oss, og vise versa. En pris som Enovaprisen 2015 er en overraskende, men veldig positiv faktor som kommer til å påvirke oss her på huset i lang tid framover, sier hun til slutt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse