loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Stjernehus borettslag i Kristiansand etter oppgradering. Foto: Odd Helge Moen / Sørlandet boligbyggelag

Få med borettslaget på oppgradering

Synnøve Prytz Berset / 2016-01-19 12:23:30

– Vi håper flere borettslag skal velge å satse på ambisiøs oppgradering, sier Åshild Lappegard Hauge i SINTEF Byggforsk, som sammen med Norsk Boligbyggelag har utarbeidet ny veileder for oppgradering av borettslag og sameier.

Veilederen skal hjelpe borettslag med å få eiere med på ambisiøse oppgraderinger.

En oppgradering innebærer å tilføre bygget nye og økte kvaliteter, i motsetning til rehabilitering eller renovering som gjenoppretter byggets opprinnelige standard. Økning i verdi, sparte utgifter til oppvarming og vedlikehold, økt tilgjengelighet, trygghet og trivsel er noen av fordelene ved oppgradering.

Veileder til styret

Det kan være store utfordringer for borettslag og sameier når bygningene trenger oppgradering. En utfordring kan være å få alle eierne og beboerne til å se fordelene av gode, helhetlige løsninger.

Dette er bakgrunnen til at SINTEF Byggforsk og Norske Boligbyggelag (NBBL) nå har testet ut og oppdatert veilederen som skal hjelpe borettslag med å få eiere med på ambisiøse energioppgraderinger.

I veilederen gis det anbefalinger om når og hvordan man bør informere og involvere eierne og beboerne, fra oppgraderingen er på idéstadiet til byggestart. Den fokuserer på hvordan styret kan gi informasjon og kommunisere med eierne og beboerne.

Sats på ambisiøs oppgradering

Veilederen er først og fremst laget for boligselskap som ønsker å gjennomføre omfattende oppgraderingsprosjekter og energieffektiviserende tiltak. Prosessen og rådene som gis vil kunne være nyttige for mindre oppgraderingsprosjekter også.

Veilederen, som bygger på erfaringer fra boligbyggelag og boligselskaper, og er nå testet og revidert.

– Vi håper en slik veileder vil bidra til at flere borettslag velger å satse på ambisiøs oppgradering, sier seniorforsker Åshild Lappegard Hauge i SINTEF Byggforsk.

Ti gode råd

Lappegard Hauge har ti gode råd til styrer i borettslag som ønsker oppslutning om oppgradering:

  1. Vær åpen om planer. Gå tidlig ut med informasjon om behov for oppgradering, og legg til rette for god dialog med eierne og beboerne.
  2. Sett av god tid. La prosjektet og beslutningene modnes.
  3. Søk råd. Involver boligbyggelaget eller tilsvarende rådgivere tidlig i prosessen.
  4. Undersøk tidlig i prosessen hva som skal til for å utløse statlige/kommunale tilskudd og lån med gunstige betingelser.
  5. Samle styret om et felles forslag til oppgradering.
  6. Bruk personer som kan skape entusiasme når prosjektet skal selges inn til eierne og beboerne.
  7. La eierne og beboerne komme til orde. Husk at behovet for informasjon er stort, og de må få mulighet til å komme med spørsmål og innspill. Ta disse innspillene på alvor. Dette er viktig for å skape tillit og forankre prosjektet.
  8. Gi informasjon i små porsjoner, både muntlig og skriftlig. Bruk eksempler, bilder og et lettfattelig språk.
  9. Sett opp regnestykker som viser økonomiske konsekvenser for den enkelte eier. Vis hvordan kostnader og besparelser påvirker månedlige felleskostnader over tid.
  10. Vent med avstemning i ekstraordinær generalforsamling eller sameiermøte til man er sikker på at eierne er tilstrekkelig informert. Da vil det være større sjanse for å få oppslutning om prosjektet.

Last ned veilederen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse
annonse
annonse