loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
SIGNERT DENNE UKA: Avtalen ble undertegnet under åpningen av konferansen «God offentlig prosjektledelse og LCC i praksis». Fra venstre: Harald Andersen, prosjektmedarbeider, Torbjørn Vinje, direktør i NKF, Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21, Fredrik Horjen, prosjektleder og Elisabeth Leikanger, prosjektansvarlig. (Foto: Inger Godvik Moen).

Smartere kommuner – billigere bygg

/ 2017-02-16 10:54:55

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Bygg21 har inngått en samarbeidsavtale som skal gjøre kommunene dyktigere som bestillere av bygg og eiendom. 

– Prosjektet utgjør en betydelig og historisk satsing innenfor et område av stor samfunnsmessig betydning, uttaler Torbjørn Vinje, direktør i NKF.

Det offentlige anskaffer for mellom 163 og 245 milliarder kroner årlig i eiendom, bygg og anlegg. En stor andel anskaffes av kommunene. Høykompetente kommuner kan redusere kostnader og risiko gjennom gjensidig deling og bruk av beste praksis. Kommunene kan i fellesskap høyne sin kompetanse ved å hente inspirasjon og løsninger fra andre utbyggere og leverandører.

Hjelpetjeneste

NKF prosjektstøtte som avtalen mellom NKF og Bygg21 gjelder skal etablere en hjelpetjeneste for gjennomføring av kommunale byggeprosjekter. Målet er å tilby standard kravspesifikasjoner for bygging av barnehager, skoler, sykehjem og boliger. Det skal være mulig å ringe til NKF prosjektstøtte for å få råd og få tilgang til «prekvalifiserte» rådgivere. Planen er at det også skal etableres en prosjektstøtte på nett. Dr.ing. Fredrik Horjen leder prosjektet.

Prosjektet baseres på modellen «Steg for steg».

Billigere bygg på sikt

– Jeg har klokkertro på at prosjektet vil gi bedre bestillerkompetanse hos kommunale oppdragsgivere. Og, ikke minst viktig, i neste omgang vil det gi billigere bygg, sier Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21.

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å realisere bygg- og eiendomsnæringens muligheter innenfor produktivitet og bærekraft.

Bygg21 har to representanter i styringsgruppa for prosjektet.

– Det er avgjørende for samarbeidet at vi er med aktivt i styringen, fortsetter Tiltnes.

Hovedstyret i NKF støtter helhjertet opp om satsingen.

– De ser at prosjektet har klar overføringsverdi til andre kommunaltekniske fagområder, sier Vinje.

Fagforumet NKF bygg og eiendom har fått ansvaret for gjennomføringen. Styreleder i forumet, Jan-Egil Clausen, leder styringsgruppen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonse