loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
Artikkelforfatter: Øystein R. Kristoffersen, gründer av Senter for eiendomsfag – eiendomsbransjens kompetansesenter.

7 postulater for bedre byutvikling

Jan Erik Røine / 2015-12-07 08:09:38

Dagens byutviklingsprosesser er i stor grad en syntese av offentlig regulering og privat kapital, der de overordnede samfunnsrammer møter risiko- og investeringsvilje hos private eiendomsaktører.

I slike prosesser oppnås gode resultater først og fremst der partene i byutviklingen er noenlunde likt posisjonert omkring kompetanse, handlekraft og kvalitetstenkning. Senter for eiendomsfag presenterer her syv postulater for de av morgendagens aktører som søker mot roller som ansvarlige og vellykkede byutviklere:

  1. Byutvikling foregår innenfor en urban kontekst, der samfunnsfag i økende grad utfyller ingeniør- og byggfag – for å tilfredsstille det komplekse samspillet mellom mennesker, bygg og miljø. Eiendomsaktørene er tjent med å innse at deres virke ikke lenger handler om å oppføre enkeltbygg, men å videreutvikle steders identitet og kvalitet.
  2. De beste eiendomsaktørene til å løse byutviklingsutfordringer vil alltid være de som har en synlig, aktiv og verdifull merkevare som de er opptatt av å ivareta. Det økonomiske og omdømmemessige aksjonæransvaret som følger av en sterk merkevare er den største garantist for gode og vellykkede byutviklingsprosjekter.
  3. Tomme lokaler i nye og eldre sentrumsnære bygg uthuler stedets karakter og potensial, og skaper en nedadgående spiral for omgivelsene. Vi må ha lys i første etasje for å kunne skape attraktive byer, og dette er et felles ansvar for byutviklingsaktørene.
  4. Respekten for motparters ståsted og ulikheter må styrkes. Verken offentlige byplankontorer eller private eiendomsaktører kan lenger tillate seg å nedvurdere den annen part. Begge parter er høyst nødvendige i videreutviklingen av våre byer, og de beste resultater kan kun oppnås der det eksisterer gjensidig forståelse, respekt og tillit mellom partene.
  5. Større grad av spesialisering og nisjetenkning er nødvendig for å reversere dagens situasjon der konkurrerende eiendomsprosjekter er påfallende like, og markedet gis lite annet sammenligningsgrunnlag enn pris. Både store og små aktører må tørre å bevege seg utenfor sin tradisjonelle tenkning og stille spørsmålstegn ved egne bidrag til byutviklingen.
  6. Norske banker må i større grad ansvarliggjøres som medskyldige til at eiendomsaktører uten ambisjoner om kvalitet og etterrettelighet får finansiert og gjennomført eiendomsprosjekter som utarmer våre lokalsamfunn. Bak ethvert elendig eiendomsprosjekt står én eller flere finansiører, som får sin avkastning uavhengig av kvalitet og bidrag til byutviklingen.
  7. Morgendagens byutviklere kjennetegnes ved en ansvarlig og helhetlig eiendomskompetanse, som vi definerer som den tverrfaglige forståelsen og ekspertisen som knytter seg til å forvandle og realisere arealbrukspotensial og etablerte fysiske løsninger fra en tilstand til en annen. Kun gjennom innsikt i den helhetlige verdiskapningen og livsløpet knyttet til det enkelte eiendomsprosjekt vil delene arbeide sammen med helheten i byutvikling – og bli vellykket.

For å løse kompetansebehovet for morgendagens byutviklere har deler av akademia – representert ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Buskerud og Vestfold samt Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm – alliert seg med eiendomsbransjens kompetansesenter for å utvikle spesifikke, kompetansegivende videreutdanningsløp for byutviklingsaktørene, i form av spesialiserte og bransjenære utdanningsløp innenfor en akademisk ramme.

Artikkelforfatter er Øystein R. Kristoffersen, gründer av Senter for eiendomsfag – eiendomsbransjens kompetansesenter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse