loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
STYRER FRA SKYEN: Fagdirektør byggautomasjon Roar Johannesen i GK Inneklima.
STYRER FRA SKYEN: Fagdirektør byggautomasjon Roar Johannesen i GK Inneklima.

GK satser i skyen

/ 2018-03-06 12:09:53

GK lanserer den skybaserte plattformen GK Cloud for styring og overvåkning av teknikk i bygg.

– Alle snakker om mulighetene som ligger i skybaserte løsninger for drift av bygg. Nå leverer vi, sier Roar R. Johannesen, fagdirektør for byggautomasjon i GK Inneklima.

– Vi er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner, og tar nå et sterkere grep rundt egenutvikling av programvare. Vi skal gi våre kunder en betydelig merverdi gjennom å tilgjengeliggjøre driftsdata de trenger på en enklere og mer oversiktlig måte.

«Big data» og sikkerhet

GK har siden høsten 2017 levert rundt 40 GK Cloud-anlegg. Tilbakemeldingene så langt har vært svært gode både fra kundene og GKs egne ansatte som bruker plattformen i sitt daglige arbeid. Nå rulles GK Cloud ut bredt til alle kunder.

Kundene er særlig positive til den enkle tilgangen de har fått til SD-anlegget. Det aller meste kan betjenes via en app på mobil eller tablet. Etter en to-trinns godkjenning er brukeren kontinuerlig innlogget i SD-anlegget. Kritiske alarmer kommer opp som «pushmeldinger» til dem som kan utbedre feilene.

Det er lagt store ressurser i å utvikle grafiske grensesnitt som er moderne og brukervennlige. Med skyteknologien fjernes behovet for lokale «SD-servere», som historisk har hatt et årlig oppgraderingsbehov med uforutsigbare kostnadsrammer.

– GK Cloud vil gi mer forutsigbare kostnader knyttet løpende oppgraderinger, sier Johannesen.

Sikkerhetsaspektet er viktig for alle typer skytjenester, så også for GK Cloud.

– Vi har de seneste årene sett et sterkere fokus på datasikkerhet innen byggautomasjon, både hos leverandører og byggherrer, fortsetter Johannesen.

Plassert hos Google

– Med det teknologiske skiftet over til skybaserte løsninger er pålitelige datasikkerhetsmekanismer en integrert del av plattformen.

GK har valgt å plassere sin GK Cloud i Google sin skytjeneste. Tekniske data fra byggene blir samlet i en Apache Cassandra-database som er tilrettelagt for «big data»-analyser. Pålogging og data er kryptert.

Kompetanse i verdensklasse

Standard Norge og Statsbygg har gått foran i arbeidet med å standardisere næringen. Det tverrfaglige merkesystemet er spesielt viktig for skytjenester som GK Cloud.

– Merkesystemet sørger for at alle temperaturfølere i norske ventilasjonsanlegg er merket på samme måte. Vi kan i løpet av et sekund sjekke om det er ventilasjonsanlegg tilknyttet vår skytjeneste som har unormale verdier, sier Johannesen.

En database uten struktur er vanskelig å bruke til smarte dataanalyser.

Heldigvis finnes det gode fagmiljøer i Norge som kan strukturere og trekke ut informasjonen som trengs. I årene fremover vil GK derfor jobbe tett med kunder, partnere og leverandører for å utvikle algoritmer til smarte «machine learning»-prosesser.

En nøkkel i dette arbeidet er det Trondheims-baserte programvareselskapet Piscada som GK har et nært samarbeid med. Piscada har utviklet en åpen plattform for automasjon og industriell IT og er ledende på feltet.

Skal øke verdien for kunden

– Som en av byggenæringens ledende aktører innen service og drift av tekniske anlegg, ser vi mange muligheter i å veksle ny teknologi ut i økt kundeverdi, sier Johannesen.

– Våre kunder er mer opptatte av levetidsbetraktninger og langsiktighet enn «innkjøpspris» og kortsiktig gevinst. Vi har rett og slett spurt oss selv hvordan vi kan flytte begreper som «big data», «IoT» og «machine learning» fra «buzzword til business», sier Johannesen.

Digitalisering og ny teknologi forventes å påvirke servicemarkedet mye, både hvordan tjenestene tilbys og hvordan de utføres.

– Digitalisering vil gjøre oss i stand til å levere bedre og mer målrettede tjenester til våre kunder. Vi beveger oss på mange måter fra «havaribasert» vedlikehold til behovsstyrt, fakta- og levetidsbasert vedlikehold. Vi kaller det prediktivt vedlikehold og bruker IoT-sensorer og dataanalyser til å forutse servicebehov og havari, sier Johannesen.

– «Havaribasert» vedlikehold skal erstattes med behovsstyrt og prediktivt vedlikehold basert på dataanalyser, og vi har en klar ambisjon om å levere de beste og mest kostnadseffektive tjenestene. Vi skal gjøre den samme jobben, bare smartere. Vår GK Cloud er bærebjelken i denne spennende utviklingen, konkluderer fagdirektøren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonse