loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring har en nullvisjon for skader i bygge- og anleggsnæringen. For nå denne har de nå utviklet et veileder. (Foto: Statsbygg)

Trygger norske byggeplasser

/ 2016-06-07 12:57:23

Hvert år dør det arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser her i landet. Nå kommer veilederen som skal gjøre hverdagen tryggere for norske arbeidstakere.

10 mennesker døde på norske bygge- og anleggsplasser i fjor, rundt 100 får varige mén som følge av skade, og ca. 8000 har skaderelatert fravær. Charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring har nå utviklet en veileder som skal få ned disse tallene.

Mangler konkrete tiltak

Formålet med den nye veilederen er at den skal hjelpe små og store byggherrer med å beskrive hvordan risiko skal håndteres i byggeprosessen, og slik redusere risikoen for arbeidere på byggeplass.

– Det er viktig at byggherrene er sitt ansvar bevisst når det kommer til å utforme og følge opp planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Vi ser at SHA-planer ofte er for omfattende og generelle, og mangler konkrete tiltak som skal sikre liv og helse, sier Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen, som leder Charteret.

Veilederen skal gjøre det enklere å lage korte, konkrete SHA-planer som blir brukt aktivt gjennom hele byggefasen.

Samarbeid

Charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring har en nullvisjon for skader i bygge- og anleggsnæringen, og deltakerne har forpliktet seg til å gjøre en spesiell innsats for å gi arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø særlig prioritet.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid av: de offentlige byggherrene Statsbygg, Forsvarsbygg, Jernbaneverket, Statens Vegvesen samt Norsk Eiendom, som representerer private byggherrer. Veilederen har vært på høring hos alle deltakerne i Charteret.

Charteret består blant annet av Arbeids- og sosialdepartementet, Statsbygg, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Byggenæringens landsforening, Maskinentreprenørenes forbund, Arkitektbedriftene, Fellesforbundet, Rådgivende ingeniørers forening og Norsk Arbeidsmandsforbund, samt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse
annonse
annonse