loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Nye Narvik Torv skal huse Narvik bibliotek, fylkesbiblioteket og Narviksenteret med krigsmuseum. Illustrasjon: Madsø Sveen Arkitekter AS

Narvik ute av uføret

Jan Erik Røine / 2016-01-28 10:47:13

Narvik kommune gikk fra Terra-skandalen til ROBEK-listen. All motgangen har gjort kommunen sterkere.

– Vi er en Terra-kommune. Tapene vi led var alvorlige. Det er det ingen tvil om. Men i motsetning til det enkelte synes å tro er det ingen nedgangstemning i kommunen nå, forsikrer kommunalsjef Lars Norman Andersen.

Han tar velvillig imot FDV i kommunens midlertidige rådhus. Der forteller han om hvordan kommunen har tenkt strategisk under vanskelige forutsetninger de siste årene.

Tung omstilling

– Vi har vært en kommune som gikk på overforbruk og vært vant til å ha greit med penger. Men da vi i 2009 kom på ROBEK-listen (Register over betinget godkjenning og kontroll), var det ingen vei utenom. Men i stedet for bare å tenke på innsparinger, ville vi ha en mer offensiv satsing og utvikle kommunen.

Kommunen inngikk en forpliktende avtale med Fylkesmannen i Nordland om at de skulle være ute av ROBEK-listen innen 2017. Det greide Narvik i sommer.

Men ikke før man var strøket fra listen, fikk kommunen en ny kalddusj; Det kommunalt eide energiselskapet, som lenge hadde betalt årlig utbytte på 30 millioner kroner, varslet at de ikke ville kunne utbetale utbytte i overskuelig fremtid.

– Med et budsjett på rundt en milliard kan man kanskje tenke seg at dette ikke er så veldig stort. Men det var de pengene vi hadde tenkt å bruke på en offensiv satsing på vedlikehold. Alle årene med dårlig økonomi har ført til at vedlikeholdet henger noe etter. Vi hadde allerede gjort noen grep som nok gjorde vondt der og da, men som avgjort har bidratt til å utvikle kommunen. Å miste 3 prosent av budsjettet nærmest over natten var en utfordring.

– Hvordan har økonomien preget kommunens FDV-arbeid?

– For det første vil jeg si at man ser det ved at vår nyeste skole er om lag 15 år gammel. Det nyeste sykehjemmet ble ferdigstilt i 2005. I den perioden vi har bak oss, har det vært viktig å spare kostnader. Men samtidig har vi ikke vært villig til å fire på kravene om å gi gode tjenester til kommunens innbyggere.

Kommunen måtte tenke nytt..

– På driftssiden har vi gått inn i en sky-løsning for kommunens databehandling. Denne høstet til og med kritikk fra Datatilsynet i begynnelsen, men nå har nok de fleste sett at dette var en riktig måte å utvikle seg på. I dag har vi en langt rimeligere dataløsning enn

tidligere, men en løsning som er både mer fremtidsrettet og bedre enn måten vi jobbet på før. Generelt vil jeg derfor si at både vår forvaltning og vår drift nå

er på god vei til å bli omstilt på en positiv måte.

Ny rådhusløsning

– Dere er nå i et midlertidig rådhus. Hvorfor det?

– Det er et ledd i omstillingen det også. Vi brukte tidligere alt for stor plass. Når det rehabiliterte rådhuset står ferdig vil vi ha plass til både flere mennesker og funksjoner.

Den nye arealdisponeringen gjør at kommunen kan selge to andre bygg i sentrum. Biblioteket flyttes opp fra rådhuskjelleren og inn i et flott nytt bygg i sentrum hvor det også kommer et nytt krigsminnemuseum og fredssenter.

– Og vi skal satse 40 millioner kroner på energisparekontrakter, sier han optimistisk.

– Men det stopper ikke der. Ser man på andre deler av sentrum skjer det en god del fornyelse der også. Tomter har blitt frigitt til byutvikling, kjøpesenter og ishall er bygd i dette området og mer er under planlegging, slår han fast.

– I tillegg satser vi på å bli en helårs skidestinasjon. Det skal komme nye snøkanoner, og nye heiser i forbindelse med skianlegget. Det skal bli 100 nye boliger, samt et hyttefelt der. Investorer er på plass, og vi er i full gang med utbyggingene, kan han fortelle.

– Ingen depresjoner igjen å spore i Narvik, altså?

– Nå vet jeg ikke om vi kan si at vi var så deprimerte etter at det første sjokket ved Terra-skandalen hadde lagt seg. Jeg mener vi har tenkt offensivt og riktig og at vi virkelig begynner å få på plass spennende prosjekter for byen. Vi har fortsatt noen utfordringer igjen innenfor vedlikeholdsområdet, det er klart. Men vi skal nok løse dem også, sier en urokkelig optimistisk kommunalsjef i Narvik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskode



annonse
annonse
annonse