loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
VEKK MED PAPIRET: Nå skal systemene for digitale byggesøknader utvikles.
VEKK MED PAPIRET: Nå skal systemene for digitale byggesøknader utvikles.

Utvikler digitale byggesøknader

/ 2017-08-25 10:48:18

Bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene og Ambita samarbeider for å utvikle de nye løsningene for digitale byggesøknader for stat og kommune.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gitt konsesjon til prosjektet som skal utvikle digitale systemer for byggesøknader mot stat og kommune.

Samarbeidet mellom Arkitektbedriftene og Ambita ble opprettet som en følge av begge parters involvering i Fellestjenester BYGG.

Ambita er involvert i prosjektet for å bidra til at de nye løsningene blir effektive og enkle å bruke for arkitekter, så de raskt kan utarbeide og sende inn byggesøknader til kommunene. Digitale kart og automatisk nabovarsling er spennende stikkord for de nye løsningene.

Alt på ett sted

Byggesøknader har krav om å inneholde informasjon fra flere ulike offentlige kilder. Ambitas løsninger gjør det oversiktlig og tidsbesparende ved at mye av informasjonen kan hentes inn digitalt på ett sted.

I det nye prosjektet utvikler Ambita nettkomponenter som sømløst skal integreres i søknadssystemet og i arkitektenes kvalitetssystem MAKS (Modell for Arkitektkontorets Kvalitetssystem). MAKS brukes av 79 prosent av Arkitektbedriftenes medlemmer. På denne måten kan arkitektene dra nytte av Ambitas komplette kilder til eiendomsdata og kart, tilpasset et grensesnitt som er velkjent for brukerne.

–  Dette er et prosjekt vi synes er kjempespennende. Vi håper at Ambita kan bidra til å gjøre arbeidshverdagen for arkitekter enklere, sier forretningsutvikler Hege Le Brun i Ambita.

Kart og nabovarsling

Digitale kart og automatisert nabovarsling er sentrale elementer i byggeprosjekter. I de nye systemene blir dette gjort enklere tilgjengelig, i brukervennlige grensesnitt. Alt en arkitekt trenger av kartdata fra norske kommuner kan enkelt søkes opp og lastes ned.

Nabovarsling i forbindelse med byggeprosjekter gjøres mye raskere ved hjelp av Ambitas automatisk genererte nabolister. I nettkomponentene kan arkitekten automatisk hente nabolister, som også kan utvides om man ønsker å varsle flere eiendomseiere enn det regelverket stiller krav til.

En annen spennende løsning som utvikles er å kunne sende ut nabovarsler til digitale postkasser.

–  Vi håper at dette er noe vi kan tilby i nær fremtid, det er ingen tvil om at dette vil spare både tid og ressurser for kommune og den som søker. Dette er nok et steg på veien mot å gjøre alle kommunale søknadsprosesser digitale, sier Le Brun.

Kvalitetssikring før innsendelse

De fleste arkitekter bruker i dag kvalitetssystemet til Arkitektbedriftene, MAKS, for å sikre ivaretakelsen av myndighetskrav i prosjekteringen. I tillegg hjelper MAKS ansvarlig søker med å identifisere hvilke krav som skal ivaretas til hvilket tidspunkt, f.eks. avklaringer, dokumentasjon og nabovarsling. Det er derfor naturlig å tilby muligheten til å sende inn byggesøknader i MAKS. Dette er tidsbesparende for både arkitekt og kommune.

–  Når du forholder deg til omfattende, kommunale regelverk og myndighetskrav (SAK10 og Tek10) er det ofte usikkerhet og feiltolkning knyttet til hva som behøves i en søknad. Ved bedre kontroll og veiledning av innsendte skjemaer og dokumentasjon blir feilmarginen redusert, forteller Helene Svelle, IT-ansvarlig i Arkitektbedriftene.

Oppstartsfase

Samarbeidsprosjektet er fortsatt i oppstartsfasen, men Arkitektbedriftene og Ambita har kunnskapen og engasjementet som behøves for å utvikle en god løsning. Arkitektbedriftene har allerede satt i gang med pilottesting, og har mange gode ideer til hvordan Ambitas løsninger best kan komme arkitekter til nytte.

Satser på bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen er et satsningsområde for Ambita fremover, som ønsker å bidra til digitalisering og automatisering av bransjen.

–  Ambita har store ambisjoner for bygg- og anleggsbransjen. Prosjektet med Arkitektbedriftene vil gi god innsikt i hvilke forbedringer og nye løsninger vi kan utvikle fremover for bygg og anlegg, sier Le Brun.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonse