loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
- Inneklima er lett å måle og lett å gjøre noe med, hvis de som har ansvar vil, sa Tore Andersen i NFBIB under Inneklimadagen 2015. Synnøve Prytz Berset

Sviktende vedlikehold gir helseplager

/ 2015-11-30 14:45:27

Svært mange kommuner driver vedlikehold etter skippertaksmetoden.

– Alle som har ansvar for å sikre barna et godt inneklima må ta sitt ansvar og samhandle for å sikre et godt arbeidsmiljø for alle barn, sa Tore Andersen i NFBIB, under Inneklimadagen 2015 nylig.Ved svært mange av landets skoler er det mugg eller fukt i byggene. Arbeidstilsynet gjennomførte systematiske tilsyn med inneklima i skoler over hele landet i perioden 2009–2012.

Konklusjonen var at norske kommuner ikke gjør nok for å sikre et forsvarlig inneklima i skolene, ni av ti kommuner har fått krav om forbedringer.

– Vi forsøker å få kommunene til å skjønne viktigheten av dette. Byggfukt må anses som et bygningsteknisk og bygningsfysisk tema assosiert med helserisiko. Har man fuktskader skal de utbedres, sa Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet under Inneklimadagen 2015 som gikk av stabelen 21. oktober.

Bakke påpekte at de siste dataene til KS (Kommunesektorens interesse- og arbeids­giverorganisasjon i Norge) vekker bekymring i finansdepartementet. Drift- og vedlikeholdsutgiftene viser at kommunesektoren sett under ett har redusert innsatsen på drift og vedlikehold.

– Vedlikeholdet har ikke økt, det er alt for dårlig. Man må sørge for at pengene til kommunene ikke går til bygging av nye bygg som ikke vedlikeholdes, sa han.

– Det er et paradoks at man er villig til å være føre var på en rekke områder, men ikke på et område som dette, som omhandler menneskevern, kommenterte Ole Erik Carlson, avdelingsleder for inneklima i Mycoteam fra salen.

Fukt i bygninger

Ifølge Johan Øvrevik i Folkehelseinstituttet, utgjør fukt og muggsoppskader den største andelen av inneklimaproblemer her i landet.
Årsaker til fukt i bygninger kan være: Lekkasjer i bygningskroppen, lekkasje fra vanninstallasjoner, fukt bygget inn i konstruksjonen og annet.

Man har funnet en rekke helseeffekter som ser ut til å være knyttet opp til fukt i bygninger: Økt risiko for forverring eller utvikling av luftveislidelser og allergier. Samt diffuse effekter som hodepine og trøtthet.

– Flere store samleanalyser (metaanalyser) av befolkningsstudier finner samvariasjon mellom luftveisrelaterte sykdomsutfall og fukt og muggsopp, sa Øvrevik.

– Vi har ikke klart å sette en tallbasert norm for fukt eller muggsopp i innemiljø. Men vi anbefaler at vedvarende fukt og vekst av muggsopp på overflater og bygningskonstruksjon skal unngås, sa Øvrevik.

Ventilasjon

Ventilasjon er en kritisk faktor for inneklimaet. I forbindelse med dette temaet tok flere av konferansens deltakere opp problemet med mangelfull rengjøring av ventilasjonskanaler i bygg hvor barn og unge oppholder seg.

Er kanalene tette av støv eller forurensing vil man i verste fall ikke ha friskluftskifting, ble det påpekt, imens andre understreket at problemet ligger i drifting- og vedlikehold av selve ventilasjonsaggregatet.

– Rengjøring forekommer omtrent ikke. Vedlikehold av kanaler og aggregater er alt for dårlig, sa hovedverneombud for Oslo-skolen Knut Myhrer.
På bakgrunn av at kommunene har ønsket råd omkring praktisk inneklimaarbeid har Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) utarbeidet en momentliste som skal fungere som et praktisk hjelpemiddel i dette arbeidet. De har tidligere lansert del 1 og nå lanserer de del 2 av momentlisten.

– Det er større interesse for inneklimaarbeid enn tidligere, det er gledelig, sa Tore Andersen i NFBIB under Inneklimadagen.

Inneklima er ifølge Andersen et relativt nytt begrep som kom på 1980- tallet. Inneklimaet omhandler termiske forhold, luftkvalitet, lys/stråling, lyd/akustikk og mekanisk miljø/innredning.

For å vite om man ligger innenfor forskriften må man måle disse. Det finnes enkle verktøy som kan tas i bruk som viser overflatetemperaturer, ventilasjonsluft og annet.

– Det fine er at alle parameterne er lett målbare. I en skolesammenheng kan en måling gi en klar indikasjon på om anlegget har en god nok utskiftning av luft, sa Andersen.
Har man høy verdi er det viktig at man får en kompetent gjennomgang av selve problemet.

Ikke nok kompetanse

Andersen understreket at eiere av skoler og barnehager må styrke drift og vedlikehold. Problemene er ofte knyttet til kunnskapsmangel og forvaltning.

– Alle som har ansvar for å sikre barna et godt inneklima må ta sitt ansvar – og samhandle for å sikre et godt arbeidsmiljø for ALLE barn. Dessverre er ikke kompetansen på lokalt nivå så bra som man kunne ønsket, sier Andersen, og legger til at opplæringsloven gir elevene rett til et godt inneklima.

– Kravene er ikke for strenge, barnas innemiljø må vektlegges like mye som voksnes. Dårlige skoler har ligger i dumpa og har gjort det lenge. Inneklima er lett å måle og lett å gjøre noe med, hvis de som har ansvar vil, sa han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse
annonse
annonse