annonse

Byggdrifteren- fagbladet for deg som forvalter, drifter og vedlikeholder bygg.

Byggdrifteren dekker alle områder innen eiendomsdrift. Byggdrifteren er medlemsblad for 6.000 byggdriftere i Fagforbundet og for Norges Bygg- og Eiendomsforening.

Leserne er eiendomsforvaltere, driftspersonell og ledere, medlemmer av Norges Bygg og Eiendomsforening, medlemmer av Driftsforum knyttet til Norsk VVS Energi og miljøteknisk Forening, medlemmer av Fagforbundet Seksjon Samferdsel og Teknisk, håndverkere, tekniske avdelinger i stat/ fylker/kommuner, e-verk, flyplasser, Facility Management-leverandører, sykehus/sykehjem, hoteller, eiendomsselskaper, kjøpesentre, byggeiere, samt ansatte og beslutningstakere i de største driftsselskapene i Norge.

10 utgivelser i året.

Redaksjon

Ansvarlig redaktør
Jan Erik Røine
92623298
jan.erik@skarland.no

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse