annonse
ANNONSØRINNHOLD
Rørleggerfirmaet er ansvarlig for faglig utførelse etter Plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift. Imidlertid hender det ved ikke søknadspliktige arbeider at kunden ønsker en annen utførelse enn det regelverket tilsier. Så lenge den mangelfulle installasjonen ikke berører andre og ikke fører til fare for liv og helse, kan kunden forlange en annen utførelse enn det rørleggeren anbefaler.

Kundens overprøving av faglig råd

10-08-2017 8:53:48

Forfatteren av Rørhåndboka, Ole Larmerud, presenterer dette temaet i en kort video.

Gå til video om Kundens overprøving av faglig råd.

Du kan se flere informasjonsvideoer i VVS-TV-modulen på kompetansebiblioteket.no. Abonnementet er gratis og kan kjøpes på VVSkunnskap.no