annonse
ANNONSØRINNHOLD
En overhetingsvarmeveksler brukes til å dekke varmebehov ved høyere temperatur enn kondenseringstemperaturen, som for eksempel ettervarming av varmt tappevann.

Plassering av overhetingsvarmeveksler

16-06-2017 1:28:31

Hvor skal man plassere overhetingsvarmeveksleren? Som figuren viser, skal den plasseres mellom kompressorens utløp og kondensatorens innløp.

Varmgassen kjøles ned til metningstemperatur før den går til kondensatoren. En overhetingsvarmeveksler brukes til å dekke varmebehov ved høyere temperatur enn kondenseringstemperaturen, som for eksempel ettervarming av varmt tappevann. Overhetingsvarmen utgjør typisk 15–20 % av varmepumpens totale varmeytelse. Andel overhetningsvarme er blant annet avhengig av arbeidsmedium (tetthet og cp), kompressorens trykkforhold og isentropisk virkningsgrad, og gassens overheting inn på kompressoren. Fordamperen vil ikke påvirkes av en overhetingsveksler, men kondensatoren vil få en bedre temperaturtilpasning og mindre overført varmemengde, noe som gir lavere kondenseringstemperatur og mindre varmevekslertap.

Les mer i Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer kapittel 3 på kompetansebiblioteket.no

Abonnementet på Kompetansebiblioteket kan kjøpes på VVSkunnskap.no